Inteelt is geen probleem voor pardellynx

Alleen inteelt kan de pardellynx nog redden. Een kansloze missie? Nieuw onderzoek toont aan van niet.

De pardellynx heeft het moeilijk. Er zijn er naar schatting nog maar 300 van. Die exemplaren wonen in twee geïsoleerde gebieden in Spanje.

Fokken
Wetenschappers doen hun best om de pardellynx te redden. Namelijk door fokprogramma’s op te zetten. Enkele pessimistische onderzoekers noemen het kansloos: met nog zo weinig lynxen, moet de toevlucht genomen worden tot inteelt. En of de soort daar nu zo bij gebaat is?

Waarom?

Waarom hebben de lynxen het zo moeilijk? Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste hebben ze een belangrijk deel van hun leefgebied af moeten staan. En ten tweede is hun favoriete prooi – een konijn – de laatste jaren steeds zeldzamer geworden.

Niet zo slecht
Nieuw onderzoek toont echter aan dat inteelt in het geval van de lynx geen kwaad kan. Fossiele resten bewijzen dat de soort zeker al 50.000 jaar genetisch niet heel divers is, zo meldt het blad Molecular Ecology.

Diversiteit
Normaal gesproken is genetische diversiteit heel belangrijk wil een soort overleven. Als een ziekte grip krijgt op dieren met bepaalde genen dan zijn er gelukkig altijd nog soortgenoten die andere genen hebben en dus geen hinder ondervinden van de ziekte.

Lynxen blijken nu dat voordeel niet te hebben. Maar om wat voor reden dan ook hebben ze zich altijd nog gered. En dat geeft moed. De fokprogramma’s zijn dus niet voor niets.

Bronmateriaal

"ScienceShot: Iberian Lynx Not Jinxed by Genetics" - Sciencemag.org
De rechten op de foto bovenaan dit artikel behoren toe aan 'Programa de Conservación Ex-situ del Lince Ibérico' (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd