‘In 2020 zijn er vijftig miljoen milieuvluchtelingen’

De veranderingen in het klimaat veroorzaken op de zuidelijk helft van onze globe grote voedseltekorten en dat resulteert in milieuvluchtelingen: mensen die op zoek gaan naar een beter leefgebied. Wetenschappers hebben nu berekend dat hun aantal binnen tien jaar tijd rap toe zal nemen: naar verwachting komen in 2020 zo’n vijftig miljoen zuiderlingen naar het noorden zetten.

“Wanneer mensen in slechte omstandigheden leven dan gaan ze migreren,” vertelt onderzoeker Cristina Tirado. Met name vanuit Afrika komen migranten al jaren naar Europa zetten. In de toekomt worden dat er alleen maar meer, zo voorspellen de onderzoekers.

Nog meer
“Afrikanen gaan in kleine groepen al naar Spanje, Duitsland en andere landen, maar we gaan er nog veel meer zien,” meent wetenschapper Ewen Todd. “Ze trekken naar het noorden als er een tekort aan voedsel is.” Hij wijst erop dat de onrusten die nu in Tunesië en Egypte gaande zijn al tekenen aan de wand vormen. Voedseltekorten zijn de drijvende kracht achter de ontevredenheid van de burgers.

WIST U DAT…

Armoede
Onder milieuvluchtelingen worden echter niet alleen mensen die te weinig voedsel hebben, gerekend. Ook verwoestijning, droogte, erosie, ontbossing en andere milieuproblemen kan mensen van huis en haard verjagen. Zeker als deze problemen vergezeld gaan door andere narigheid zoals teveel mensen in een te klein land en armoede.

Warmer en vochtiger
De voedseltekorten die in de toekomst met name in zuidelijke landen verwacht worden, hangen nauw samen met de veranderingen in klimaat. De winters worden warmer en daardoor kunnen ziektes die planten en gewassen bedreigen, in leven blijven en in de lente direct aanvallen. Daarnaast is de verwachting dat er in die periode ook meer regen gaat vallen. Dat vocht is een goede voedingsbodem voor de bacteriën. Gewassen krijgen het moeilijker, nemen in aantal af en wat overblijft, heeft een slechtere kwaliteit.

Opvallend genoeg zijn overheden niet direct bereid om te investeren in oplossingen die de uittocht uit onder meer Afrika kunnen tegengaan. Experts denken dat dat samenhangt met de economische crisis. Overheden hebben op dit moment simpelweg andere prioriteiten.

Bovenstaande foto is gemaakt door Aramis X. Ramirez.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd