Iets nieuws geleerd? Tijd voor een dutje!

Nieuw onderzoek wijst erop dat we nieuwe informatie beter onthouden als we kort daarna gaan slapen.

Dat schrijven onderzoekers van de universiteit van Notre Dame in het blad PLoS ONE. Ze baseren hun conclusies op experimenten met 207 studenten.

Woorden
De studenten kregen de opdracht om woordparen te leren. Soms was er een verband tussen de woorden die een woordpaar vormden. Soms niet. De studenten moesten de woordparen om 9 uur ‘s ochtends of 9 uur ‘s avonds leren. Vervolgens werden ze 30 minuten, twaalf of 24 uur later overhoord.

WIST U DAT…

…slaap onze herinneringen betrouwbaarder maakt?

Effect
De studenten die na twaalf uur overhoord werden, scoorden aanzienlijk beter wanneer ze de woorden om 21.00 uur hadden geleerd en niet lang erna dus waren gaan slapen. Dit effect gold alleen voor woordparen die bestonden uit woorden die geen verband met elkaar hielden. Alle studenten werden ook nog eens 24 uur later overhoord. Na die 24 uur hadden ze dus allemaal al één nacht geslapen. Maar opnieuw scoorden de studenten die niet lang nadat ze de woorden hadden geleerd waren gaan slapen, beter. “Onze studie bevestigt dat slapen nadat je iets nieuws geleerd hebt, goed is voor het geheugen,” concludeert onderzoeker Jessica Payne.

Helemaal nieuw is dit natuurlijk niet. Wat wel nieuw is, is dat de onderzoekers beide vormen van declaratief geheugen hebben bestudeerd. Het declaratief geheugen is op te delen in het episodisch geheugen (betreft persoonlijke herinneringen) en het semantisch geheugen (betreft minder persoonlijke herinneringen, bijvoorbeeld algemene feitjes). “Omdat we ontdekt hebben dat slapen na leren beide vormen van geheugen goeddoet, betekent dit dat het een goede zaak is om informatie die je moet onthouden voordat je naar bed gaat in je op te nemen.”

Bronmateriaal

"Sleeping after processing new info most effective, new study shows" - ND.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door John Althouse Cohen (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd