Honden vinden dankzij het aardmagnetisch veld de weg terug naar hun baasjes

  Het betekent dat naast walvissen, zeeschildpadden, duiven en bijen ook honden mogelijk over magnetoceptie beschikken.

  Veel dieren beschikken over het vermogen om het aardmagnetische veld waar te nemen. Denk bijvoorbeeld aan walvissen, zeeschildpadden, duiven en bijen. Zij gebruiken het magnetische veld van de aarde als een soort innerlijk kompas, waardoor ze weten waar ze heen moeten. Onderzoekers hebben nu in een nieuwe studie aangetoond dat niet alleen migrerende dieren over ‘magnetoceptie’ zoals dit zo mooi heet, beschikken. Ook honden lijken er mee te zijn uitgerust.

  Meer over het aardmagnetisch veld
  De aarde beschikt over een magnetisch veld met één zuidpool en één noordpool. Dit magnetische veld wordt gegenereerd door de kern van onze aarde: een ijzeren bol waarvan het hart vast en de buitenste laag vloeibaar is. Dat vloeibare ijzer in de kern van onze aarde stroomt en creëert elektrische stromingen die op hun beurt weer het magnetisch veld creëren. Zo af en toe keert het magnetisch veld zich om. De magnetische noordpool verandert dan in de magnetische zuidpool en omgekeerd. Een aantal soorten dieren zijn in staat het aardmagnetisch veld waar te nemen en dat te gebruiken om zich te oriënteren bij het ondernemen van lange reizen. Dit fenomeen wordt verklaard doordat er zich in de organen van deze dieren ferromagnetische mineralen bevinden.

  Voorafgaand aan deze studie toonde onderzoek al aan dat honden de neiging hebben om tijdens het urineren een noord-zuidpositie aan te nemen. Dit suggereert dat honden mogelijk het vermogen hebben om het magnetische veld van de aarde te voelen. “Bovendien weten we uit verschillende anekdotische rapporten dat honden over indrukwekkende navigatievaardigheden beschikken,” vertelt onderzoeker Kateřina Benediktová aan Scientias.nl. “Ze werden bijvoorbeeld tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikt om boodschappen over te brengen. Magnetoceptie en de rol ervan in de oriëntatie van honden zijn is echter nooit echt grondig bestudeerd, zoals dat wel bij trekvogels of schildpadden het geval is.” Daarom besloten de onderzoekers nogmaals een verwoede poging te doen om te achterhalen of honden daadwerkelijk het aardmagnetisch veld gebruiken om te navigeren.

  Zoek!
  De onderzoekers bevestigden tijdens de experimenten GPS-sensoren aan meerdere honden. In het eerste experiment werden er vier honden gebruikt, in het tweede experiment 27. De honden werden naar een natuurlijke omgeving gebracht en losgelaten. Vervolgens werden de honden met een lastige taak opgezadeld: de weg terug vinden naar hun baasjes.

  Routes
  Terwijl de honden eenzaam op expeditie gingen, hielden de onderzoekers de routes die de honden namen nauwkeurig in de gaten. Hieruit rolde een opvallende conclusie. Om de weg terug naar het baasje te vinden, gebruikten een aantal honden hun sterke neus. De hond wist op die manier hetzelfde pad als dat hij gekomen was, in tegenovergestelde richting af te leggen. Verrassend genoeg kwamen de onderzoekers erachter dat een groot aantal andere honden een compleet nieuwe route nam. “De honden renden in eerste instantie over een lengte van 20 meter een paar keer van noord naar zuid,” vertelt Benediktová. Dit hielp de honden waarschijnlijk om zich te oriënteren. “Deze honden wisten uiteindelijk in een rechtere lijn terug naar hun eigenaar te rennen.”

  Magnetoceptie
  Volgens de onderzoekers betekent het opmerkelijke sprintje van noord naar zuid dat de honden het magnetische veld van de aarde gebruiken om zich in een onbekende omgeving te oriënteren. En dit hielp hen waarschijnlijk beter op weg om de route naar huis te vinden. Dit suggereert dat honden daadwerkelijk het aardmagnetisch veld gebruiken als navigatiemiddel en dus over magnetoceptie beschikken. Maar hoe doet ie dat precies? “Dat is een beetje mysterieus,” zegt Benediktová desgevraagd. “We weten eigenlijk nog maar heel weinig over het mechanisme van magnetoceptie, hoe dieren dit waarnemen en de functie ervan voor niet-migrerende dieren. Wat we wel weten is dat bijvoorbeeld jachthonden over grote afstanden zwerven. De mens zou hoogstwaarschijnlijk verdwalen zonder kompas en kaart als hij vergelijkbare afstanden in onbekende bosrijke gebieden moet afleggen. Daarom heeft magnetoceptie duidelijk een voordeel. Onze studie verschaft dan ook meer inzicht in magnetoceptie en de ruimtelijke oriëntatie in honden.”

  Walvissen
  Volgens de onderzoeker is het heel belangrijk om meer te weten te komen over magnetoceptie bij dieren. “Dit ‘zintuig’ ligt buiten onze eigen zintuigelijke waarneming,” zegt Benediktová. Daarom kunnen we het zelf niet goed begrijpen, maar heeft het mogelijk wel gevolgen voor dieren. “Hoogspanningslijnen kunnen bijvoorbeeld het natuurlijke magnetische veld van de aarde verstoren,” gaat ze verder. En de gevolgen daarvan kunnen we niet overzien. Wel weten we dat als dieren het aardmagnetisch veld niet meer kunnen waarnemen, dit soms desastreuse gevolgen kan hebben. Ook tijdens een zonnestorm kan bijvoorbeeld het aardmagnetisch veld overhoop worden gegooid. Dit veroorzaakt vervolgens elektromagnetische ruis dat de zintuigen van de walvis in de war schopt. De ruis belemmert als het ware de mogelijkheid om het magnetische veld te ‘zien’, waardoor de ‘gps’ tijdens de reis van de walvis even wordt uitgeschakeld. En op die manier raken de dieren gedesoriënteerd en verdwaald, waardoor ze op het land aanspoelen. Meer weten over magnetoceptie zal ons dus ook in staat stellen beter te begrijpen wat de gevolgen zijn als sommige dieren het aardmagnetisch veld even niet meer kunnen waarnemen. “We hopen dat onze studie leidt tot nieuwe inzichten en onze horizon verbreedt,” aldus Benediktová.

  De studie is dan ook een belangrijke stap. “Het onderzoek levert het eerste bewijs voor het bestaan en het aanzienlijke voordeel van magnetoceptie voor niet-migrerende zoogdieren,” concludeert Benediktová. Overigens heeft een ander onderzoeksteam ook voorzichtig bewijs geleverd dat mensen over enkele functies van magnetoceptie beschikken. In een experiment toonden onderzoekers aan dat mensen onbewust veranderingen in het magnetische veld konden detecteren. De deelnemers ervoeren zelf niets bijzonders, maar in hun hersenen speelde zich wel iets af. Zo correleerden veranderingen in de hersengolven met veranderingen in het magnetische veld om hen heen. Het experiment toont aan dat de hersenen actief magnetische informatie lijken te verwerken. En gezien de aanwezigheid van magnetoceptie in vele soorten in het dierenrijk, is het op zich niet verrassend als wij op z’n minst enkele functionerende neurale componenten hebben behouden.

  Bronmateriaal

  "Magnetic alignment enhances homing efficiency of hunting dogs" - eLife

  Interview met Kateřina Benediktová

  Afbeelding bovenaan dit artikel: Patrycja Kwiatkowska via Pixabay

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd