Honden kunnen zelfs jaloers zijn op denkbeeldige soortgenoten

Alleen al de gedachte dat hun baasje een andere hond zou kunnen aaien, maakt hen heetgebakerd.

Honden zijn echte mensenvrienden. We nemen graag een trouwe viervoeter in huis waar we mee kunnen wandelen en knuffelen. Maar kan deze sterke emotionele band tussen mens en hond zich ook uitstrekken tot vergevorderde gevoelens van jaloezie? De wetenschap zocht het uit.

Jaloers
Of honden jaloers worden is voor veel hondenbezitters geen vraag maar een weet. 80 procent geeft namelijk aan weleens gedragingen van jaloezie bij hun hond te hebben gezien. Honden beginnen bijvoorbeeld te blaffen, vertonen geagiteerd gedrag of trekken hard aan de riem wanneer hun baasje een andere hond aandacht geeft. “Studies hebben vervolgens aangetoond dat wat hondenbezitters stellig geloven: een hond vertoont jaloers gedrag wanneer zijn baasje belangstelling toont in een potentiële rivaal,” zegt onderzoeker Amalia Bastos. In de nieuwe studie besloot het team een stapje verder te gaan. “We wilden het gedrag vollediger bestuderen om te bepalen of honden – net als mensen – zich ook mentaal een situatie kunnen voorstellen die jaloezie opwekt,” aldus Bastos.

Experiment
Om te testen hoe en wanneer honden precies jaloers gedrag vertonen, verzamelden de onderzoekers achttien viervoeters. Vervolgens observeerde het team de honden terwijl hun baasjes een realistisch nagemaakte nephond aaiden. Daarna bestudeerden de onderzoekers de honden terwijl de baasjes een soort grote van fleece gemaakte cilinder aaiden. De honden bleken inderdaad jaloers te worden (dat wil zeggen aan de riem te trekken) wanneer hun baasjes aandacht gaven aan de nephond. Wanneer de baasjes de van fleece gemaakte cilinder aaiden, deed dit de honden overigens niets.

Denkbeeldige soortgenoot
De onderzoekers besloten het experiment vervolgens verder uit te breiden. En in deze experimenten konden de honden hun baasjes niet meer te allen tijden zien. Soms werd er een scherm tussen de hond en zijn eigenaar geplaatst, waardoor het dier zich alleen maar kon inbeelden wat er precies achter het schot gebeurde. Het leidt tot een interessante observatie. Want ondanks dat de honden niet precies konden zien wat er achter het scherm plaatsvond, begonnen ze hard te trekken wanneer ze het idee kregen dat hun baasjes de rivaliserende nephond aaiden. Hieruit blijkt dat honden dus zelfs jaloers kunnen zijn op denkbeeldige soortgenoten. Wanneer de hondeneigenaren achter het scherm de van fleece gemaakte cilinder leken te aaien, bleven de honden wederom een stuk rustiger, zelfs wanneer de nephond zich in dezelfde ruimte bevond.


Bekijk in deze video het uitgevoerde experiment.

Mensachtige kenmerken
Het zijn interessante resultaten. Want uit het onderzoek blijkt dat honden drie mensachtige kenmerken van jaloers gedrag vertonen. Zo kwam het jaloerse gedrag bij de honden alleen naar voren wanneer een baasje interactie had met een vermeende sociale rivaal en niet met een levenloos object. Bovendien blijkt dat honden alleen jaloers worden wanneer hun baasjes echt aandacht geven aan een andere hond en niet louter bij de aanwezigheid van een potentiële rivaal in dezelfde ruimte. Ten slotte en misschien wel de meest opvallende ontdekking is dat de honden zelfs jaloers worden wanneer de interactie tussen het baasje en een mogelijke sociale rivaal achter een schot plaatsvond en de honden zich het contact dus moesten inbeelden.

De bevindingen onderstrepen dus dat honden enkele hele mensachtige trekjes kunnen vertonen. Zo wordt een kind bijvoorbeeld ook gauw jaloers wanneer zijn of haar moeder aandacht geeft aan een ander kind. Bij mensen is deze jaloezie nauw verbonden met het zelfbewustzijn. Of dat ook voor honden geldt, moet uit nader onderzoek blijken. “Er is nog veel werk aan de winkel om de mate van overeenkomsten tussen de geest van mensen en die van dieren vast te stellen,” zegt Bastos. “Vooral wat betreft het begrijpen van de aard van emotionele ervaringen van dieren. Het is dus nu nog te vroeg om te zeggen of honden op dezelfde manier jaloezie ervaren als dat wij dat doen. Maar het is nu wel duidelijk dat honden ‘happen’ wanneer ze in een jaloezie-opwekkende situatie worden gebracht. Zelfs wanneer het contact buiten hun directe zicht plaatsvindt.”

Wist je dat…

…honden echt voor hun baasjes door het vuur gaan? Zelfs zonder training zullen honden proberen hun baasjes te redden die in nood lijken te zijn. En als de honden hierin falen, zijn ze duidelijk overstuur. Benieuwd naar dit interessante experiment? Lees er hier meer over!

Bronmateriaal

" Dogs Act Jealously Even When They Don’t See Their Rival" - Association for Psychological Science

Afbeelding bovenaan dit artikel: minka2507 via Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd