Hond weet wanneer we willen communiceren

Wetenschappers hebben ontdekt dat honden weten wanneer we van plan zijn om te communiceren.

Dat schrijven de onderzoekers in het blad Current Biology. Middels experimenten hebben ze aangetoond dat honden signalen die erop wijzen dat we met de hond willen gaan communiceren, oppikken. Zo kunnen de dieren inspelen op wat we gaan doen of wat we gaan communiceren. Signalen die de honden oppikken zijn: oogcontact en het horen van hun naam.

Experiment
De onderzoekers zetten een aantal honden voor een tv en lieten ze opnames van een mens zien. De mens stond in het midden en links en rechts van de mens stonden twee potten die er precies hetzelfde uitzagen. Door de oogbewegingen van de honden te volgen, werd gekeken waar ze precies op en hoe ze precies reageerden. De mens in de opname keek de honden soms aan en greep de aandacht van de hond door met een hoge stem te zeggen ‘Hoi hond’. In andere situaties keek de mens de hond niet aan en zei deze met een lage stem ‘Hoi hond’. Vervolgens keek de mens in de opname naar de pot die links of rechts stond.

WIST U DAT…

Blik
De honden bleken de blik van de mens veel vaker te volgen wanneer de mens eerst een signaal afgaf dat hij of zij wilde communiceren. “Onze resultaten onthullen dat honden op een manier die voorheen enkel aan kinderen werd toegedicht ontvankelijk zijn voor menselijke communicatie,” vertelt onderzoeker József Topál.

Het verklaart mogelijk waarom sommige mensen hun honden als kinderen behandelen. Honden zijn vrijwel net zo ontvankelijk voor menselijke communicatie als kinderen van een jaar of twee. De dieren delen sociale vaardigheden met de mens en hun sociaal-cognitieve functie vertoont nogal wat overeenkomsten met die van kinderen. Of de honden de signalen die mensen afgeven wanneer ze willen communiceren op dezelfde manier in het brein verwerken als kinderen dat doen, is onduidelijk.

Bronmateriaal

"Dogs' Gaze Following Is Tuned to Human Communicative Signals" - Sciencedirect.com
"Dogs read our intent" - Eurekalert.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Rob Kleine (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd