Homo heidelbergensis: toch onze voorouder

Men dacht altijd dat het slechts een neefje van ons was, maar nu blijkt het een directe voorouder van ons te zijn.

De Homo heidelbergensis is de laatste voorouder die de moderne mens en de Neanderthalers gemeen hebben, zo schrijven wetenschappers in het blad PLoS One. Ze baseren hun conclusie op een analyse van de 400.000 jaar oude fossiele resten van de H. heidelbergensis en meer dan honderd andere mensachtigen, waaronder de moderne mens.

Overeenkomsten
De onderzoekers concluderen dat er overeenkomsten zijn tussen de H. heidelbergensis en mensachtige fossielen uit Europa die dateren uit de periode tussen 781.000 en 126.000 jaar geleden. Ook waren er overeenkomsten tussen de H. heidelbergensis en vroege mensachtigen uit Afrika. De wetenschappers stellen dan ook dat de H. heidelbergensis in een groot gebied voorkwam en zich 780.000 jaar geleden zowel door Eurazië als Afrika had verspreid.

Klimaat
Een gunstig klimaat stelde de H. heidelbergensis waarschijnlijk in staat om de wereld te veroveren. “We kunnen ervan uit gaan dat bepaalde omgevingsfactoren tijdens het Midden-Pleistoceen de verspreiding van de H. heidelbergensis en contacten tussen populaties heeft bevoordeeld,” concludeert onderzoeker Silvana Condemi. “De populaties bleven zo genen uitwisselen.”

De studie is overtuigend. Zo komt de leeftijd van de fossielen mooi overeen en wijst alles er inderdaad op dat de H. heidelbergensis de laatste voorouder was die de Neanderthaler en de moderne mens deelden. Maar nader onderzoek is noodzakelijk. Want de H. heidelbergensis kan dan wel een voorouder zijn: onduidelijk is wanneer en waar de Neanderthaler dan uit deze soort voortkwam.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd