Hoeveelheid neerslag op de aarde wordt (klein beetje) beïnvloed door de maan

Wetenschappers hebben overtuigend bewijs gevonden dat de maan ervoor kan zorgen dat er op aarde ietsje minder regen valt.

Het idee dat de maan invloed uitoefent op het weer op aarde is niet nieuw. In 1847 vonden onderzoekers al aanwijzingen dat de stand van de maan verband hield met de luchtdruk op aarde.

Hoog aan de hemel
Een nieuw onderzoek toont nu voor het eerst aan dat de getijdekrachten van de maan ook een rem kunnen zetten op de hoeveelheid neerslag op aarde. Wanneer de maan hoog aan de hemel staat, zorgt de zwaartekracht van de maan ervoor dat de atmosfeer van de aarde een beetje naar de maan wordt toegetrokken. Hierdoor loopt de druk die de atmosfeer op die kant van de planeet uitoefent, op. Een hogere druk zorgt er tevens voor dat de lucht warmer wordt. En aangezien warmere lucht meer vocht kan bevatten, zal het minder snel gaan regenen.

Satelliet
De onderzoekers trekken die conclusie onder meer op basis van gegevens die tussen 1998 en 2012 door de Tropical Rainfall Measuring Mission-satelliet werden verzameld. De gegevens laten zien dat er inderdaad ietsje minder regen valt wanneer de maan hoog aan de hemel staat. Het verschil is echter klein. Slechts 1 procent van de variatie in neerslag wordt bepaald door de maan. Daarmee is het effect dat de maan op de neerslag heeft in feite onmerkbaar. “Niemand zou alleen omdat de maan hoger aan de hemel komt te staan een paraplu bij zich moeten dragen,” stelt onderzoeker Tsubasa Kohyama.

De onderzoekers zijn voornemens zich nog even bezig te blijven houden met het verband tussen neerslag en de maan. Zo willen ze bijvoorbeeld weten of de maan ook van invloed is op de frequentie waarmee regenstormen optreden. Tevens zijn ze benieuwd of sommige typen regen – zoals stortbuien – vatbaarder zijn voor het effect van de maan dan andere.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd