Hoeveel bomen zijn er op aarde? Drie biljoen!

bomen

Voor het eerst zijn alle bomen op aarde geteld. Daaruit blijkt dat er meer dan drie biljoen bomen zijn, oftewel 3000 miljard. Dat zijn er acht keer zoveel als volgens schattingen.

Wetenschappers beweren in het paper, dat in het wetenschappelijke vakblad Nature is gepubliceerd, dat het aantal bomen sinds het begin van de menselijke beschaving met 46% is afgenomen. De wetenschappers gebruikten satellietbeelden, berekeningen van supercomputers en meer dan 400.000 grondwaarnemingen van over de hele wereld. Aan het onderzoek werkten ook Nederlandse wetenschappers mee, zoals Geerten Hengeveld en Gert-Jan Nabuurs van Alterra Wageningen UR.

“Bomen horen bij de meeste belangrijke organismen op aarde, alleen weten we pas sinds meer over de verspreiding van bomen”, zegt hoofdauteur Thomas Crowther, verbonden aan de Yale universiteit. “Ze slaan koolstofdioxide op, recyclen voedingsstoffen en verbeteren de water- en luchtkwaliteit. Mensen vragen wel eens: hoeveel bomen zijn er? Ik zou niet weten wat ik voorheen zou gokken, maar ik ben in ieder geval verrast dat het er biljoenen zijn!”

Op deze kaart zijn alle bomen te zien.
Op deze kaart zijn alle bomen te zien.

Tot nu toe kwamen schattingen op basis van satellietbeelden uit op zo’n 400 miljard bomen. Crowther: “Dat komt neer op 61 bomen voor iedere persoon op aarde.” De nieuwe berekeningen komen een stuk hoger uit: 3,04 biljoen bomen, ofwel zo’n 422 bomen per persoon.

Belangrijke kennis
“Tot op heden hadden we een redelijk goed inzicht in de totale bosoppervlakte,” zegt Geerten Hengeveld van Wageningen UR, “en de vermindering daarvan in diverse regio’s op aarde. Maar om echt te kunnen begrijpen welke rol zij spelen bij de wereldwijde klimaatverandering, houtvoorziening, biodiversiteit, bio-economie en de manier waarop ze veel mensen helpen in hun levensonderhoud te voorzien is de kennis die we nu hebben opgedaan onontbeerlijk.”

Beter beleid
“De kracht van de kaart die we gemaakt hebben ligt in het feit dat onderzoekers en beleidsmakers overal ter wereld de bosecosystemen in hun regio beter kunnen begrijpen en betere schattingen kunnen doen van bijvoorbeeld de biodiversiteit en koolstofopslag”, vertelt Gert-Jan Nabuurs. “Neem de Europese bossen, die zijn van essentieel belang voor de wereldhoutvoorziening en zij worden in het kader van de bio-economie ook steeds belangrijker. Het verantwoord tegen elkaar afwegen van de verschillende functies van een bos is een enorme uitdaging, die door dit onderzoek wordt ondersteund.”

Bomen groeien steeds sneller

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn de bomen wereldwijd veel sneller gaan groeien. Sommige soorten bomen groeien vandaag de dag tot wel 77 procent sneller dan ze in 1960 deden.

Records
De hoogste dichtheden aan bomen werden gevonden in boreale bossen in de sub-arctische regio’s van Rusland, Scandinavië en Noord-Amerika. De grootste bosgebieden liggen in de tropen. Daar komt ongeveer 43 procent van alle bomen voor. In de boreale gebieden is dat 24 procent en in de gematigde zones 22 procent.

Werk aan de winkel
Ondanks dat er drie biljoen bomen zijn, verdwijnen er jaarlijks vijftien miljard bomen door menselijke activiteiten, zoals ontbossing. “Het aantal bomen op onze planeet is gehalveerd en we zien de impact hiervan op het klimaat en onze gezondheid”, concludeert Crowther. “We moeten actie ondernemen om bossen gezond te houden.”

Bronmateriaal

"Mapping tree density at a global scale" - Nature
Persbericht Alterra (Wageningen UR)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd