Hoe ziet ‘The Day After Tomorrow’ er werkelijk uit?

de dag

Voor het eerst heeft een onderzoeker met behulp van een klimaatmodel achterhaald hoe ‘The Day After Tomorrow’ eruit zou zien.

Het is alweer een tijdje geleden, maar misschien kun je je de film wel herinneren: ‘The Day After Tomorrow‘. In de film valt een stroming in de oceaan (de Atlantic Meridional Overturning Circulation, kortweg AMOC) abrupt stil. En dat zorgt voor grote problemen. New York komt onder water te staan en het noordelijk halfrond krijgt met extreme kou te maken.

Over AMOC

De AMOC is een belangrijke stroming in de Atlantische Oceaan. Deze stroming brengt warm, zout water vanuit de tropen richting het noordelijke deel van de oceaan. Het zorgt ervoor dat ons klimaat vrij mild is.

Afkoeling
Stel dat de AMOC echt abrupt stil komt te vallen, ziet de aarde er dan uit zoals in ‘The Day After Tomorrow‘? Professor Sybren Drijfhout zocht het uit en gebruikte daarvoor een klimaatmodel. Wanneer de AMOC stilvalt, dan leidt dat tot een afkoeling van de aarde, zo schrijft hij in het blad Scientific Reports. “Hier toon ik aan dat de wereldwijde afkoeling door toedoen van het stilvallen van de AMOC de opwarming van de aarde gedurende een periode van 15 tot 20 jaar uitwist,” schrijft Drijfhout.

Veertig jaar
Daarna volgt de opwarming van de aarde dezelfde lijn als voor het stilvallen van de AMOC, alleen ligt de wereldwijde temperatuur ietsje lager dan daarvoor. “De planeet herstelt zich in ongeveer veertig jaar, maar nabij de oostelijke grens van de Noord-Atlantische Oceaan (denk dan aan Groot-Brittannië, red.) zal het meer dan een eeuw duren voor de temperatuur weer normaal is.”

Wat opvallend is, is dat de afkoeling door toedoen van het stilvallen van de AMOC samenhangt met hitte die vanuit de atmosfeer in de oceaan wordt opgenomen. Dat is iets wat we ook de afgelopen vijftien jaar hebben zien gebeuren. Terwijl we steeds meer CO2 zijn uit gaan stoten, is de wereldwijde temperatuur nauwelijks gestegen. “Veranderingen in de circulatie van de oceaan moeten een belangrijke rol hebben gespeeld,” stelt Drijfhout. “Natuurlijke veranderingen hebben het broeikaseffect gedurende iets meer dan een decennium tegengewerkt, maar ik verwacht dat die periode nu voorbij is.”

Bronmateriaal

"Could ‘The Day After Tomorrow’ happen?" - University of Southampton

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd