Hoe ontstond de Ster van Bethlehem?

De wijzen uit het oosten zagen een ster boven Bethlehem verschijnen en besloten het hemellichaam te volgen. Ze komen bij de stal met daarin Jozef, Maria en het kindje Jezus uit. Het is een overbekend verhaal. Maar bestond die ster wel echt? En zoja, hoe ontstond ‘ie dan? Astronomen houden zich er al lang mee bezig en daar rollen een aantal interessante verklaringen uit.

Het staat vrijwel vast dat de Ster van Bethlehem echt bestaan heeft. Het verschijnsel wordt namelijk ook in andere geschriften aangehaald. Zelfs Chinese astronomen maken er rondom het begin van de jaartelling melding van.

Komeet
Volgens astronomen zijn er meerdere verklaringen voor de ster te bedenken. Zo zou het een komeet kunnen zijn geweest. Een komeet kan vrij lang zichtbaar blijven. De bekende komeet Halley bleef in 11 voor Christus bijvoorbeeld twee maanden lang in beeld. Symbolisch gezien lijkt de komeet wat ongelukkig gekozen. Zo dachten oude volkeren dat het voortekenen van hongersnood, overstromingen en de dood van de koning konden zijn. Het lijkt dan ook vreemd dat de geboorte van de ‘Koning der Joden’ met zo’n onheilsteken wordt aangekondigd.

Planeten
Een andere mogelijkheid is dat twee of meer planeten zich omstreeks de geboorte van Christus heel dicht bij elkaar bevonden. Met het blote oog kan het lijken alsof deze twee planeten dan één heldere ster zijn. Het is twijfelachtig of de wijzen – mannen die duidelijk verstand hadden van de astronomie – die vergissing konden maken, maar het is een optie.

Nova
Moderne astronomen zien een explosie van een ster als de meest aannemelijke verklaring. Volgens onderzoeker Mark Kidger explodeerde een ster zodat een nova ontstond. Zo’n nova wordt tijdelijk heel helder, maar verliest die helderheid binnen relatief korte tijd weer.

De claim van Kidger komt overeen met de waarnemingen van de Chinezen. Zij zagen in 5 voor Christus een ster exploderen in het sterrenbeeld Arend.

Bronmateriaal

"Spacewatch Friday - Star of Bethlehem: Going Back in Time to Examine Its Origins " - Space.com
Boek: The star of Bethlehem: an astronomer's view. Door: Mark R. Kidger

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd