Hoe nietige grassprietjes de machtige mammoet fataal werden

mammoet

Zo’n 10.000 jaar geleden verdween de mammoet uit het noorden van Rusland, Canada en Alaska. DNA-onderzoek suggereert nu dat het uitsterven van de mammoet in die gebieden samenhing met een drastische verandering in begroeiing: kruidachtige planten maakten plaats voor veel minder voedzame grassen.

Ooit was het een drukte van belang op de toendra van het hoge noorden. Er leefden mammoeten, paarden, bizons en wolharige neushoorns. Maar de meesten van deze dieren verdwenen zo’n 10.000 jaar geleden. Waarom de dieren plots het veld ruimden, is nog altijd een raadsel. Had het te maken met het klimaat? Of zaten mensen ze op de hielen?

WIST U DAT…

…de wolharige mammoet die in Europa leefde heel anders was dan de mammoeten in andere delen van de wereld?

Onderzoek
In een poging een antwoord te vinden op die vragen, bestudeerden de onderzoekers welke planten er rond de tijd dat onder meer de mammoeten verdwenen, op de toendra groeiden. Ze verzamelden grondmonsters uit verschillende tijdvakken en bestudeerden het DNA dat planten in de grond hadden achtergelaten. Daarnaast analyseerden de onderzoekers de maaginhoud van acht grote zoogdieren die in de bevroren grond waren teruggevonden. Zo kregen ze een beeld van wat deze dieren het liefst aten.

Gras
De onderzoekers concluderen dat in het gebied waarin de mammoeten leefden tijdens de laatste ijstijd voornamelijk kruidachtige planten, in plaats van grassen groeiden. En dat is nieuws. Onderzoekers gingen er altijd vanuit dat dit gebied – dat ook wel aangeduid wordt als mammoetsteppe – voornamelijk begroeid was met gras. Nu blijkt dat het gebied voornamelijk kruidachtige planten herbergde en dat die planten aan het eind van de ijstijd plaats maakten voor gras.

Gras is aanzienlijk minder voedzaam dan kruidachtige planten. De onderzoekers denken dan ook dat de nieuwe begroeiing ervoor zorgde dat veel grote dieren – waaronder de mammoet – uit het gebied verdwenen.

Bronmateriaal

"Why did mammoths die out?" - Lunduniversity.lu.se
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Flying Puffin (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd