Lange werkweken vergroten kans op depressie fors: toch maar minder uurtjes klokken?

Je kunt nog zo gelukkig zijn met je werk, te veel is nooit goed. Je zou er zelfs depressief van worden.

Hoe meer uren je werkt in een stressvolle baan, hoe groter de kans op een depressie, concluderen Amerikaanse onderzoekers. Ze keken naar meer dan elf jaar aan data van 17.000 pas afgestudeerde artsen die in meer dan honderd Amerikaanse ziekenhuizen werkten. Er waren cijfers over depressieklachten, aantal uur slaap en lengte van de werkweken. Gemiddeld werkten de medici 65 tot 80 uur per week. De gemiddelde leeftijd was 27 jaar en iets meer dan de helft was vrouw.

Diagnose depressie
De deelnemers vulden vragenlijsten in waar een score uit kwam rollen die aanduidde in welke mate ze symptomen van een depressie hadden. Ze vulden die aan het begin van hun eerste werkjaar in en aan het eind. Degenen die meer dan 90 uur klokten, hadden een drie keer hogere score aan het eind van het jaar vergeleken met het begin dan degenen die 40 tot 45 uur werkten. Een aantal kon daardoor regelrecht de diagnose matige tot zware depressie krijgen, waarvoor ze behandeld zouden moeten worden. Maar ook degenen die maximaal 45 uur werkten hadden al een verhoogd risico op depressie. De wetenschappers van de University of Michigan corrigeerden voor tal van factoren zoals een geschiedenis van depressie, ervaring van stressvolle gebeurtenissen en of de deelnemers kinderen hadden. Conclusie: lange werkweken vergroten de kans op depressie aanzienlijk.

Tijd voor herstel
Oplossing volgens de onderzoekers: minder werken. “Deze analyse wijst nadrukkelijk uit dat het verminderen van het aantal werkuren een groot verschil zou maken in de mate waarin de jonge artsen depressieve symptomen ontwikkelen. Het aantal dat echt in een depressie belandt zou ook afnemen”, aldus onderzoeker Amy Bohnert van U-M Medical School. “De sleutel is om mensen minder uren te laten werken. Je kunt beter met de stress en frustraties van je baan omgaan als je tijd hebt om te herstellen.”

In de VS zijn net als hier jonge artsen een groep die heel hard werkt. Ze vormden een goede onderzoeksgroep omdat ze overal in Amerika tegelijk begonnen na hun afstuderen en in de woorden van onderzoeker Srijan Sen ‘het meest stressvolle jaar van hun carrière beleefden’. Zo konden de vele factoren die een risico vormen voor depressie goed onderzocht worden, aldus de wetenschapper.
De auteurs denken niet dat de uitkomsten uniek zijn voor dokters. Ze adviseren om het onderzoek ook uit te voeren bij mensen met andere stressvolle beroepen. “We verwachten dat het negatieve effect van lange werkweken op de psychische gezondheid ook in andere vakgebieden aanwezig is”, besluit Sen.

Lange werkweken en depressie
Een Britse studie toonde in 2019 al aan dat vrouwen een verhoogde kans hadden op een depressie als ze werkweken maakten van meer dan 55 uur. Dat was zelfs los van hoe stressvol hun baan was. Ze hadden 7,3 procent meer depressieve symptomen dan degenen die maximaal 40 uur per week werkten. Ook wie veel in de weekenden werkte had meer kans op depressie volgens deze studie.Een kleiner onderzoek onder iets meer dan 2000 ambtenaren, ook uit het VK, liet in 2012 al zien dat degenen die gemiddeld elf uur per dag werkten twee keer zoveel kans hadden op een depressie. En zelfs down under vonden onderzoekers een verband tussen lange werkweken en de kans op depressie. De Australische wetenschappers noemen onder meer als verklaring dat mensen zóveel werken dat ze de eerste signalen van een depressie negeren en het pas doorkrijgen als het te laat is.De oorzaken die andere onderzoekers noemen zijn meer indirect van aard. Zo is veel werken slecht voor je sociale relaties en kan het zelfs leiden tot conflicten thuis. Goede sociale contacten zijn belangrijk voor je psychisch welzijn. Ook de aanmaak van stresshormoon cortisol of slaapproblemen zouden een rol kunnen spelen.

Bronmateriaal

"Work Hours and Depression in U.S. First-Year Physicians" - New England Journal of Medicine

Afbeelding bovenaan dit artikel: Instaphotos

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd