Hoe het RIVM probeert om verspreiding van het coronavirus in Nederland te voorkomen

Dit zijn de maatregelen die getroffen worden om te voorkomen dat meer Nederlanders het virus oplopen.

Nadat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gisteren meldde dat er voor het eerst een Nederlander besmet is geraakt met het coronavirus, is het vandaag weer raak. Er is een tweede besmetting gemeld, die overigens volledig losstaat van de eerste.

De besmette patiënten
De eerste Nederlandse patiënt met het nieuwe coronavirus liep het virus zeer waarschijnlijk op in Italië; de patiënt had recent de Italiaanse regio Lombardije bezocht. De tweede patiënt – een inwoner van Amsterdam – heeft geen contact gehad met de eerste patiënt, maar bezocht eveneens recent de regio Lombardije. In Italië raakten al meer dan 600 mensen besmet met het coronavirus. Zo’n 17 patiënten zijn er aan het virus bezweken.

Met de twee besmettingen heeft het virus nu officieel zijn intrede gedaan in ons land. En dus zijn alle inspanningen er nu op gericht om verspreiding van het virus te voorkomen. En dat doet het RIVM allereerst door de twee patiënten thuis te isoleren. Dat betekent dat ze hun woning niet mogen verlaten. Hoelang ze in isolatie moeten blijven, is nog onduidelijk.

Contacten
Daarnaast wordt in kaart gebracht met wie deze twee patiënten recent nauw contact hebben gehad. Deze contacten worden – net als de patiënt – nauwlettend in de gaten gehouden en moeten hun temperatuur twee keer per dag opnemen en doorgeven aan de GGD. Ook wordt deze contacten gevraagd om andere gezondheidsklachten te melden. Het doel van deze monitoring is om tijdig in te kunnen grijpen als de contacten van de twee patiënten toch besmet blijken te zijn. Zo kunnen ze dan bijvoorbeeld eveneens al in een vroeg stadium in thuisisolatie worden geplaatst, wat de verspreiding van het virus hopelijk beperkt.

Oproep
Daarnaast roept het RIVM eenieder op om waakzaam te zijn. Zeker als je recent in een risicogebied bent geweest. Risicogebieden zijn landen of regio’s waarin het virus wijdverspreid is. Je kunt dan denken aan China, maar ook bijvoorbeeld Zuid-Korea, Iran en de regio’s Veneto en Lombardije in Italië. Maar ook als je hier niet bent geweest en koorts ontwikkelt met luchtwegklachten, zoals hoesten, longontsteking en kortademigheid, dien je jezelf bij de huisarts te melden. Zodra het vermoeden bestaat dat iemand het nieuwe coronavirus onder de leden heeft, wordt er een test gedaan om besmetting vast te stellen of uit te sluiten. Volgens het RIVM is deze test al enkele tientallen keren afgenomen en tot op heden dus twee keer positief uitgepakt.

WIST JE DAT…
…je zelf ook heel eenvoudige maatregelen kunt treffen om een eventuele verspreiding van het virus te voorkomen of beperken? Namelijk door regelmatig je handen te wassen, te hoesten en niesen in de binnenkant van je elleboog en papieren in plaats van stoffen zakdoeken te gebruiken.

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld, is waakzaamheid op zijn plaats. Reden voor paniek is er in dit stadium zeker niet. Beide patiënten zitten thuis, wat betekent dat ze niet ernstig ziek zijn (anders waren ze in het ziekenhuis geïsoleerd). Daarnaast worden hun contacten zorgvuldig gemonitord en zijn zowel de GGD als huisartsen op hun hoede. Dat het met die waakzaamheid mogelijk is om verspreiding van het virus te voorkomen, is bovendien al bewezen. Zo hebben verschillende landen waar het virus eerder opdook – waaronder België – door er direct bovenop te zitten, mensen te isoleren en contacten te monitoren, nu al meer dan een week geen nieuwe besmettingen meer gezien.

Bronmateriaal

"Actuele informatie over het nieuwe coronavirus" - RIVM
Afbeelding bovenaan dit artikel: Mohamed_hassan (via Pixabay)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd