Hoe groter de windturbine, hoe groener de energie

Wetenschappers geven ons een goede reden om nog grotere windmolens te bouwen: hoe groter de windmolens zijn, hoe groener de energie die ze leveren, is.

Windmolens worden steeds groter. De gemiddelde commerciële windmolen van nu is ongeveer tien keer groter dan de windmolens van dertig jaar geleden. Maar zijn grote windmolens eigenlijk nog wel milieuvriendelijk? Men zou denken van niet. Grotere windmolens vragen tenslotte toch om meer materiaal en het vervoer ervan om meer brandstof.

Conclusie
De onderzoekers beten zich in dat vraagstuk vast. En hun conclusie is duidelijk. “Hoe groter de windturbine is, hoe groener de elektriciteit wordt,” zo schrijven de wetenschappers in het blad Environmental Science & Technology. Daar blijken twee redenen voor te zijn. Ten eerste hebben producenten van windmolens op dit moment de kennis in huis om grotere, maar ook efficiëntere windmolens te bouwen. Ten tweede weten we tegenwoordig ook meer over de materialen die daarvoor nodig en geschikt zijn. Zo worden er tegenwoordig wieken gemaakt die veel energie vangen, maar die tegelijkertijd niet veel zwaarder zijn dan hun voorgangers. Windmolens worden dus wel groter, maar daarvoor is niet per se veel meer (zwaar) materiaal nodig. En dus valt ook het transport ervan mee.

WIST U DAT…

Windmolenpark
De onderzoekers benadrukken dat ze zich in hun studie gericht hebben op windmolens die op zichzelf staan. En dus niet op windmolenparken. Als windmolens in windmolenparken veel groter worden, moeten deze ook veel verder uit elkaar worden geplaatst en nemen ze dus veel meer land in. Het feit dat grotere windmolens meer land nodig hebben, is dus wel in de studie meegenomen, maar alleen voor windmolens die alleen staan.

Windmolens leveren op dit moment ongeveer 2 procent van de energie die wereldwijd verbruikt wordt. Naar verwachting stijgt dat percentage de komende jaren flink: naar tien procent in 2020.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd