Hete Jupiter lijkt in sommige opzichten meer op een ster dan een planeet

Dat leert een hete supergrote exoplaneet met een temperatuur van zo’n 2600 graden Celsius(!) ons.

Astronomen bestudeerden de planeet WASP-18b. Deze exoplaneet draait op zeer kleine afstand rond zijn moederster heen. Doordat de afstand tussen de ster en planeet zo klein is, draait de planeet amper om zijn as. Het betekent dat eigenlijk continu dezelfde zijde van de planeet op de ster gericht is. Dat wordt de ‘dagzijde’ genoemd. En de atmosfeer boven die dagzijde lijkt meer op die van een ster dan van een planeet, zo schrijven onderzoekers in het blad The Astrophysical Journal Letters.

Overgangen analyseren
De onderzoekers gebruikten ruimtetelescoop Hubble om een beter beeld van WASP-18b te krijgen. Met deze telescoop zagen ze de planeet vijf keer voor zijn moederster langs bewegen. Door het sterlicht dat tijdens die overgangen door de atmosfeer van WASP-18b viel, te analyseren, kunnen de onderzoekers meer zeggen over de temperatuur en samenstelling van de atmosfeer. Zo wijzen de observaties erop dat de atmosfeer aan de dagzijde een temperatuur van zo’n 2600 graden Celsius heeft! Daarnaast lijkt de atmosfeer aan die dagzijde meer op die van een ster dan van een planeet.

WIST JE DAT…

Nieuwe modellen
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat bestaande modellen van exoplaneten niet zo goed in staat zijn om de atmosfeer aan de dagzijde van een hete Jupiter te beschrijven. Maar toen de onderzoekers deze modellen op basis van hun observaties uitbreidden met theorieën die voor sterren gebruikt worden, veranderde dat. Nu kwamen de modellen en waarnemingen veel beter overeen. Onderzoeker Jacob Arcangeli legt uit: “Wij zijn de eersten die bij exoplaneten rekening houden met het verschijnsel dat watermoleculen uit elkaar kunnen vallen onder extreme omstandigheden. Ook nemen wij in onze modellen mee dat waterstof zich kan omvormen tot hydriden. Daardoor krijgt waterstof metallische eigenschappen die ervoor zorgen dat de atmosfeer minder licht doorlaat.”

Het onderzoek is heel belangrijk, omdat WASP-18b lang niet de enige hete Jupiter is die ons bekend is. En dit onderzoek geeft astronomen een reden om de oude gegevens van tientallen hete Jupiters opnieuw onder de loep te nemen. Het kan leiden tot nieuwe informatie én meer inzicht in de wijze waarop deze hete Jupiters ontstaan. “Een grondige kennis van planeetatmosferen is belangrijk omdat die kennis ons aanwijzingen geeft hoe planeten gevormd worden en of ze zich tijdens de vorming verplaatsen,” aldus onderzoeker Jean-Michel Désert.

Bronmateriaal

"Hete, supergrote exoplaneet lijkt meer op ster dan op planeet" - NOVA

Afbeelding bovenaan dit artikel:

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd