Het verband tussen COVID-19 en luchtvervuiling ontrafeld: vieze lucht vergroot de kans dat je na besmetting ziek wordt

Het betekent dat we steeds beter beginnen te begrijpen waarom de één doodziek wordt van corona, terwijl de ander er nagenoeg niets van merkt.

Ondertussen zijn er steeds meer aanwijzingen dat vervuilde lucht invloed heeft op het aantal corona-infecties en -sterfte. De hoge sterftecijfers in het noorden van Italië aan het begin van de pandemie waren bijvoorbeeld mogelijk deels te verklaren door de vieze lucht aldaar. In een nieuwe studie namen onderzoekers het mogelijke verband wederom onder de loep. En wat blijkt? Luchtvervuiling verhoogt niet het risico om besmet te raken, maar vergroot wel de kans om na besmetting ziek te worden.

Hoge sterftecijfers
Een reeks eerdere studies suggereerden al dat het aantal mensen dat aan het coronavirus bezwijkt in regio’s met een slechte luchtkwaliteit een stuk hoger ligt. Dit betekent dat het goed mogelijk is dat luchtvervuiling op de een of andere manier aan de hoge sterftecijfers bijdraagt: het lijkt erop dat het verloop van COVID-19 ernstiger is in gebieden waar de lucht verontreinigd is. De redenen voor dit verband was echter nog onduidelijk. Mogelijk bevordert vieze lucht de overdracht van het virus, al zou het ook iemand vatbaarder voor een corona-infectie kunnen maken. “Het probleem is dat eerdere onderzoeken waren gebaseerd op alleen gediagnosticeerde gevallen,” legt onderzoeker Manolis Kogevinas uit. “Alle asymptomatische en niet-gediagnosticeerde coronapatiënten waren buiten beschouwing gelaten.”

Studie
Het onderzoeksteam besloot het op een andere manier aan te pakken. In hun studie onderzochten ze het verband tussen antivirale antilichamen, COVID-19-symptomen en langdurige blootstelling aan luchtvervuiling. Dit deden ze door eerst een reeks virusspecifieke antilichamen te meten bij zo’n 9.600 proefpersonen die in de Spaanse regio Catalonië wonen. Vervolgens legden ze de verzamelde gegevens naast informatie over de blootstelling van deze mensen aan luchtverontreinigende stoffen (stikstofdioxide, PM2.5, zwarte koolstof en ozon).

Verband
Het leidt tot een interessante ontdekking. Want blootstelling aan stikstofdioxide en PM2.5 blijkt inderdaad in verband te kunnen worden gebracht met een ernstiger ziekteverloop. Zo eindigden deze mensen vaker in het ziekenhuis of op de intensive care. De associatie met PM2.5 was sterker voor mannen ouder dan 60 jaar en mensen die in sociaal-economisch achtergestelde gebieden wonen. “Onze studie levert wereldwijd het sterkste bewijs voor het verband tussen luchtvervuiling en COVID-19,” concludeert Kogevinas.

Ontrafeld
Het betekent dat het verband tussen COVID-19 en luchtvervuiling ontrafeld is: vieze lucht vergroot de kans dat je na besmetting ziek wordt. Dit betekent dat je dus niet door vieze lucht eerder besmet raakt. Maar het risico om symptomen te ontwikkelen na besmetting, is voor mensen die vaak en veel vieze lucht inademen, wel groter. Overigens is dat niet alleen voor COVID-19 het geval. “De resultaten zijn in lijn met het verband tussen luchtvervuiling en ziekenhuisopname beschreven voor andere luchtwegaandoeningen zoals griep of longontsteking,” aldus Kogevinas.

Dankzij de bevindingen krijgen we steeds meer grip op de complexe samenhang en de mechanismen die ten grondslag liggen aan de ernst van een COVID-19-infectie. Zo breken wetenschappers en artsen zich nog altijd het hoofd over de vraag waarom de één doodziek wordt van COVID-19, terwijl de ander er hooguit een verkoudheidje op nahoudt. Maar wellicht komen we nu steeds dichter bij het antwoord. Want blijkbaar hebben bepaalde omgevingsfactoren grote invloed op de ernst van infectieziekten. De onderzoekers onderstrepen dan ook de voordelen voor de volksgezondheid als er beter op de luchtkwaliteit wordt toegezien.

Wist je dat…

…luchtvervuiling in 2019 meer dan 300.000 mensen het leven kostte? Volgens wetenschappers zijn er levensreddende maatregelen nodig om het aantal doden terug te dringen. Lees hier verder!

Bronmateriaal

"Air pollution does not increase the risk of getting infected but does increase the risk of getting sick from COVID-19" - Barcelona Institute of Global Health (ISGlobal)

Afbeelding bovenaan dit artikel: cottonbro via Pexels

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd