Het smelten van de gletsjers is deze eeuw niet meer te stoppen

Zelfs niet als we op dit moment zouden stoppen met het uitstoten van broeikasgassen.

Een paar jaar geleden zetten bijna alle landen hun handtekening onder het klimaatakkoord van Parijs. In het akkoord beloven zij ernaar te streven de opwarming van de aarde te beperken tot 2 en indien mogelijk zelfs 1,5 graad Celsius. Hierdoor zouden de gevolgen die klimaatverandering heeft – smeltend zee-ijs, smeltende ijskappen, een hogere zeespiegel, extremer weer, etc. – beperkt worden.

Nabije toekomst
Duitse onderzoekers vroegen zich af wat het klimaatakkoord nu precies betekent voor de nabije toekomst van gletsjers. Het antwoord is verrassend. Het maakt voor het massaverlies dat gletsjers nog deze eeuw te wachten staat, namelijk niet uit of de aarde nu 1,5 of 2 graden Celsius opwarmt. “Ongeveer 36% van het ijs dat vandaag de dag nog in gletsjers zit opgeslagen, zal zelfs als we geen broeikasgassen meer uitstoten, smelten,” vertelt onderzoeker Ben Marzeion. “Dat betekent: meer dan een derde van het gletsjerijs dat vandaag de dag in de bergen te vinden is, kan zelfs met de meest ambitieuze doelstellingen niet gered worden.”

WIST JE DAT…

…de oostelijke tropen nog maar twee gletsjers herbergen? Bekijk ze hier!

Verre toekomst
Een iets ander beeld krijgen we als we kijken naar de verre toekomst van de gletsjers, oftewel hun toekomst na 2100. In dat geval blijkt het wel degelijk uit te maken of we de opwarming tot 1,5 of 2 graden weten te beperken. “Gletsjers reageren traag op klimaatveranderingen,” legt onderzoeker Georg Kaser uit. “Als we bijvoorbeeld het huidige volume gletsjerijs willen behouden, moeten we pre-industriële temperaturen bereiken, wat duidelijk niet mogelijk is. In het verleden hebben broeikasgassen reeds veranderingen op gang gebracht die niet meer te stoppen zijn. Het betekent ook dat ons huidige gedrag een effect heeft op de evolutie die gletsjers op lange termijn doormaken en daar zouden we ons van bewust moeten zijn.”

Om mensen daar van doordrongen te laten raken, hebben de onderzoekers uitgerekend wat een kilo CO2 met gletsjers doet. Hun calculaties onthullen dat elke kilo CO2 die we vandaag uitstoten op lange termijn tot de smelt van 15 kilogram gletsjerijs leidt. Maar wanneer stoot je nu een kilo CO2 uit? Nou, daar hoef je niet veel voor te doen, zo benadrukken de onderzoekers. Ze berekenden de gemiddelde uitstoot van nieuwe auto’s die in 2016 in Duitsland in gebruik werden genomen en ontdekten dat je met die auto’s al zo’n 1 kilo CO2 uitstoot als je slechts 500 meter rijdt.

Bronmateriaal

"03/19/2018
author: Karla Götz
News no.: 66
Glacier mass loss: past the point of no return
" - Universität Bremen

Afbeelding bovenaan dit artikel: Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften, Universität Innsbruck

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd