Het ozongat had veertig procent groter kunnen zijn