Het Atlantis van de Aboriginals: voor het eerst onderzeese sporen van de Aboriginals ontdekt

De honderden aangetroffen Aboriginal-artefacten behoren tot de oudste archeologische voorwerpen die ooit in de Australische wateren zijn gevonden.

Een bijzondere ontdekking voor de kust van de West-Australische regio Pilbara. Hier troffen onderzoekers in twee verschillende ondergelopen gebieden honderden stenen werktuigen – waaronder slijpstenen – aan die door Aboriginals zijn vervaardigd. De vindplaatsen kunnen dan ook met recht het Atlantis van de Aboriginals worden genoemd.

Vindplaatsen
“Vandaag kondigen we de ontdekking aan van twee ondergelopen archeologische vindplaatsen die ooit droog hebben gelegen,” zegt onderzoeker Jonathan Benjamin. Het duikteam trof in ondiep water – tot ongeveer 2,4 meter diep – nabij Cape Bruguieres 269 Aboriginal-artefacten aan. Deze behoren tot de oudste archeologische voorwerpen die ooit in de Australische wateren zijn gevonden. Bovendien blijkt de vindplaats na datering en analyse ruim 7000 jaar oud te zijn. De tweede archeologische vindplaats bevindt zich in de zogenaamde Flying Foam Passage en ligt op zo’n 14 meter diepte. Deze vindplaats is naar schatting minstens 8500 jaar oud.

Locaties van de ontdekte voormalige leefgebieden van Aboriginals. (1) Cape Bruguieres Island (3) Flying Foam Passage. Afbeelding: PLOS ONE

De vondsten zijn erg opwindend. Want ze vertegenwoordigen de eerste onderzeese sporen van de Aboriginals die ooit zijn ontdekt. “Australië is een enorm continent, maar weinig mensen beseffen dat meer dan dertig procent van de landmassa na de laatste ijstijd door de zeespiegelstijging is opgeslokt,” vertelt Benjamin. “Dit betekent dat een groot deel van het archeologische bewijsmateriaal van Aboriginals momenteel onderwater vertoeft. Maar nu hebben we voor het eerst aangetoond dat ten minste een deel van dit archeologische bewijs de zeespiegelstijging heeft overleefd.”

Aboriginals
Hoewel de vindplaatsen dus nu onderwater liggen, moet dit in het verleden droog hebben gelegen en zich hebben uitgestrekt tot wel 160 kilometer van de huidige kustlijn. Het land was eigendom van de Aboriginals die er generaties lang woonden. En nu hebben onderzoekers de mogelijkheid om meer over deze periode in de Australische geschiedenis te leren. “Het is een opwindende stap in de Australische archeologie,” aldus Benjamin. “We kunnen nu verbanden leggen tussen land en zee.”

Eerste bewoners van Australië
Wetenschappers denken dat de eerste bewoners van Australië zo’n 50.000 jaar geleden op het continent arriveerden. Hoe zij precies die oversteek maakten is al lange tijd een raadsel. Onderzoek wijst uit dat het waarschijnlijk goed geplande en georganiseerde reizen omvatten. Men beschikte mogelijk over goede technieken en kennis om heuse ‘boten’ te bouwen. Waarschijnlijk kwamen de voorouders van de Aboriginals in kleine groepjes op het Australische land aan, bestaande uit slechts 130 mensen die in de loop van 700 jaar (bijvoorbeeld elke 70 jaar) voet aan wal zetten.

Meer?
Ondanks dat het voormalige leefgebied van deze oude Aboriginals door de oceaan is opgeslokt, impliceert de ontdekking van de vindplaatsen inclusief artefacten dat de geschiedenis niet voorgoed verloren is. Bovendien zou het goed kunnen dat er meer onderwater verborgen ligt. Want in het verleden lag er zeker twee miljoen vierkante kilometer land boven de Australische zeespiegel. Het betekent dat deze mogelijk ook belangrijke nieuwe inzichten in de menselijke geschiedenis kunnen opleveren. “De ontdekte locaties bevinden zich in relatief ondiep water,” legt Chelsea Wiseman uit. “Maar het is goed mogelijk dat er in dieper water verder van de kust vandaan nog meer te vinden is.”

De resultaten vormen de eerste stap in een spannende ontdekkingsreis naar het verleden. Want dankzij de vondsten kunnen we meer leren over de mensen die deze Australische gebieden vroeger bevolkten. “Mogelijk kan dit een grote leemte in de menselijke geschiedenis van het continent vullen,” besluit Benjamin.

Bronmateriaal

"Aboriginal artifacts reveal first ancient underwater cultural sites in Australia" - Flinders University

Afbeelding bovenaan dit artikel: Simon H. via Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd