Hersenscan kan ook verraden wat uw brein 24 uur geleden deed

hersenscan

Wat hield uw brein 24 uur geleden bezig? Als u het niet vertelt, komen we er niet achter. Tenminste: dat dachten we altijd. Nieuw onderzoek wijst er namelijk op dat het mogelijk is om hersenactiviteit die 24 uur geleden plaatsvond met hersenscans te onthullen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Weizmann Institute. De studie borduurt voort op eerder onderzoek waaruit bleek dat ons brein nooit rust. Zelfs wanneer wij met gesloten ogen rusten en er dus geen visuele prikkels in ons brein belanden, is ons brein actief. De normale neurale activiteit die geassocieerd wordt met het binnenkomen van informatie wordt dan vervangen door hele trage patronen van neurale activiteit. Deze ‘rustende’ hersengolven reizen op een heel georganiseerde manier door de buitenste laag van het brein. De patronen die deze hersengolven vormen zijn complex, maar tegelijkertijd ook periodiek en symmetrisch.

In een nieuw onderzoek stellen wetenschappers nu voorzichtig dat ook deze ‘rustende’ hersengolven een betekenis hebben. Ze baseren die conclusie op experimenten. Ze verzamelden een aantal proefpersonen en lieten deze oefeningen doen die een specifiek deel van de frontale kwab activeerden. Voorafgaand, direct en 24 uur na dit experiment moesten de proefpersonen rusten en werden de ‘rustende’ hersengolven van de proefpersonen bestudeerd. Deze hersengolven bleken na de oefening heel anders te zijn dan voor de oefening: ze volgden een ander patroon. Delen van het brein die tijdens de oefening samen geactiveerd werden, bleken een dag later sterker functioneel met elkaar verbonden te zijn, terwijl de delen die door de training gedeactiveerd waren minder sterk functioneel met elkaar verbonden bleken te zijn. Het onderzoek toont aan dat eerdere ervaringen zeker 24 uur nadat ze plaatsvonden nog een stempel drukken op de hersengolven in rust. Dat schrijven de onderzoekers in het blad Journal of Neuroscience.

Maar wat kunnen we hier nu mee? Eén van de mogelijkheden is middels een hersenscan achterhalen welke cognitieve gebeurtenissen in het verleden hebben plaatsgevonden. De rustende hersengolven kunnen wetenschappers ook aan een zeer persoonlijk profiel van een proefpersoon helpen: ze kunnen de tekortkomingen, vaardigheden, vooroordelen en leervaardigheden van een persoon verraden. En dat is nuttige informatie. “Vandaag de dag ontdekken we steeds meer algemene principes als het gaat om de activiteit van de hersenen, maar we zijn niet in staat om rekening te houden met de verschillen die er tussen individuen zijn,” vertelt onderzoeker Rafi Malach. “In de toekomst kunnen spontane patronen van hersenactiviteit wel eens de manier zijn om onbevooroordeelde individuele profielen op te stellen.” Die profielen kunnen gebruikt worden om meer te weten te komen over de meest uiteenlopende cognitieve problemen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd