Hersenen vinden saai werk onbelangrijk

Wanneer u helemaal in een opdracht zit, schiet een pauze er soms bij in. Een slechte zaak, zo blijkt uit onderzoek. Wanneer we ons lang op één taak focussen, worden onze prestaties namelijk minder. Lang dacht men dat dat kwam doordat onze aandacht verslapte. Maar dat is onjuist: onze hersenen vinden verandering belangrijker dan een saaie taak en daarom presteren we minder.

“Constante stimulering wordt door onze hersenen als onbelangrijk gezien,” vertelt onderzoeker Alejandro Lleras. “Op een gegeven moment kom je op een punt dat het brein het uit ons bewustzijn haalt.” En dan gaan we over op de automatische piloot en dat is niet bevorderlijk voor de opdracht.

Experiment
De onderzoekers verzamelden 84 proefpersonen en verdeelden die groep in twee kleinere groepen. De proefpersonen kregen een taak waarbij ze gedurende veertig minuten eigenlijk voortdurend hetzelfde moesten doen. Ze moesten op een knop drukken wanneer een lange lijn op het computerscherm korter werd.

WIST U DAT…

Cijfers
Een deel van de proefpersonen had voorafgaand aan de test een aantal cijfers te horen gekregen en moest deze onthouden. De helft van deze groep kreeg tijdens de taak af en toe cijfers te zien en moest dan aangeven of die cijfers deel uitmaakten van de rij getallen die ze moesten onthouden. Een andere groep kreeg tijdens de taak ook cijfers te zien, maar moest deze negeren. De derde groep had helemaal niet met cijfers te maken en moest alleen op de lijnen letten.

Prestaties
Gedurende de veertig minuten waarin de proefpersonen met hun taak bezig waren, namen de prestaties rap af. Behalve bij de groep mensen die cijfers te zien kregen en moesten aangeven of ze deze herkenden uit het rijtje dat ze moesten onthouden.

De resultaten zijn verrassend. Wetenschappers gingen er altijd van uit dat mensen naar verloop van tijd minder goed presteerden, omdat ze te weinig aandacht aan de taak besteedden. Maar dat blijkt onjuist. “Je besteedt altijd wel aandacht aan iets,” stelt Lleras. “Aandacht is niet het probleem.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd