Hersendood of niet? Dit is nu nog beter te voorspellen!

eeg

Wanneer iemand door zuurstofgebrek in een coma belandt, is het soms lastig te voorspellen of die persoon ooit weer gaat ontwaken. Nederlandse wetenschappers hebben nu een nieuwe methode gevonden om beter in te schatten wat voor kansen een patiënt heeft.

Van alle patiënten die in een coma raken door zuurstofgebrek in de hersenen, komt de helft nooit meer bij. Om te voorspellen of een patiënt kan herstellen, worden de resultaten van klinische metingen van de diepte van de coma en een zogenoemde SSEP-meting geanalyseerd. Helaas kan bij slechts tien procent met zekerheid de juiste inschatting worden gemaakt.

Wanneer is iemand hersendood?

Iemand is hersendood wanneer hij zijn lichaamsfuncties (eten, ademen, etc) niet meer op gang kan houden zonder machines. In 2010 zijn er nieuwe richtlijnen bepaald om te achterhalen of iemand hersendood is. Zo moet de hersenstam geen reflexen meer vertonen en moet tevens bekend zijn hoe iemand in coma is geraakt.

Wetenschappers van de Universiteit Twente hebben ongeveer 300 patiënten gevolgd in de periode van 2011 tot 2014. De onderzoekers beweren dat het beter is om een continue EEG-meting te doen. Op die manier kan bij de helft van de patiënten met zekerheid de juiste inschatting worden gemaakt. Het onderzoek is gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke vakblad Neurology.

Het voordeel van een continue EEG-meting ten opzichte van een enkele EEG-meting is dat er gedurende een langere tijd gekeken wordt naar veranderingen van de hersenactiviteit. De onderzoekers stellen dat de gemeten hersenactiviteit in de eerste 24 uur cruciaal is. Is er sprake van voldoende verbetering binnen twaalf uur? Dan kan met een hoge mate van waarschijnlijkheid een goed herstel worden voorspeld. Bij onvoldoende verbetering binnen 24 uur is de prognose – zonder uitzondering – slecht.

Het is zinvol om in een vroeg stadium te weten wat de kans op herstel is. Artsen en familieleden beschikken dan over betere informatie om te besluiten of het zinvol is om door te gaan met beademen en behandelen.

Bronmateriaal

Persbericht Universiteit Twente

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd