Hersenbeschadiging creëert neppe herinneringen

Een beschadiging van de hersenen zorgt er niet alleen voor dat ratten herinneringen vergeten; het kan er ook voor zorgen dat het brein een eigen leven gaat leiden en zelf herinneringen aanmaakt. Zo kan een vreemd object door een beschadigd rattenbrein plots als heel vertrouwd aanvoelen. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Cambridge.

De wetenschappers baseren hun conclusies op simulaties en experimenten met ratten. De studie verklaart deels waarom mensen met Alzheimer en geheugenverlies ook herinneringen aanmaken die niet kloppen. Beide ziektes beschadigen de perirhinale cortex. Dit deel van de hersenen is betrokken bij het aanmaken van herinneringen.

Geheugen
Beschadigingen in de perirhinale cortex zorgen ervoor dat mensen in ieder geval op basis van gedetailleerde en complexe objecten geen herinneringen meer kunnen aanmaken. Dat betekent dat het brein voor de aanmaak van herinneringen moet gaan vertrouwen op eenvoudigere kenmerken. Die eenvoudige kenmerken worden gemakkelijker met elkaar verward en zo ontstaan dan herinneringen die niet kloppen.

WIST U DAT…

…gentherapie mogelijk een einde maakt aan Alzheimer?

Voorbeeld
Een voorbeeld: mensen zien een vorm, maar kunnen die niet in zijn totaliteit onthouden, dus kiest het brein voor een eenvoudig kenmerk van de vorm. Wanneer er een tweede vorm voorbij komt die heel anders is, maar ook het eenvoudige kenmerk van de eerste vorm heeft, dan zal men onterecht denken dat men deze vorm al kent.

Hoewel er enkel experimenten met ratten zijn gedaan, vermoeden de onderzoekers dat de resultaten ook voor mensen gelden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd