Helderheid van mysterieuze ster blijkt al een eeuw lang af te nemen

Over de ster KIC8462852 is al veel gezegd: de ster zou omringd worden door kometen of buitenaardse beschavingen. Een nieuwe studie geeft nu een kijkje in het verleden van het mysterieuze hemellichaam.

De ster KIC8462852 houdt de gemoederen al enige tijd bezig. Het begon allemaal nadat ruimtetelescoop Kepler de ster bestudeerde. Kepler houdt de ogen langdurig op sterren gericht in de hoop er getuige van te zijn dat de helderheid van sterren regelmatig afneemt. Een regelmatige afname van de helderheid van een ster kan er namelijk op wijzen dat er zo af en toe een planeet voor de ster langs beweegt. Ook KIC8462852 werd enige tijd door Kepler in de gaten gehouden en jawel, ook de helderheid van deze ster nam zo af en toe af. Maar wat vreemd is, is dat dat heel onregelmatig gebeurt. Bovendien zijn de afnames in helderheid ook niet elke keer even groot. Zo af en toe zag Kepler de helderheid van de ster met wel 22 procent afnemen, dat is een abnormaal percentage; normaal gesproken blokkeert een eventuele exoplaneet maar een fractie van het licht van de ster waar deze omheen draait.

Buitenaardse beschaving
En dus stonden onderzoekers voor een raadsel. De afname in helderheid kon niet veroorzaakt worden door een planeet, want dan zou de afname in helderheid waarschijnlijk kleiner en bovendien regelmatig zijn. Maar waardoor werden de dipjes in de helderheid van de ster dan veroorzaakt? Al snel werd er volop gespeculeerd: een buitenaardse beschaving zou een megastructuur rond de ster hebben gebouwd. Weer anderen dachten dat kometen de boosdoeners waren.

Nieuw onderzoek
En nu krijgt het verhaal weer een andere wending. Wetenschappers hebben zich namelijk gebogen over archieffoto’s van het heelal die tussen 1890 en 1989 gemaakt zijn en waarop ook KIC8462852 te zien is. En die beelden laten zien dat de helderheid van de ster al een eeuw lang geleidelijk aan terugloopt.

WIST JE DAT…

…er rond de ster ook al gezocht is naar radiosignalen en laserpulsen afkomstig van buitenaards leven?

Kometen
Het bewijst volgens de onderzoekers dat de onregelmatige dipjes in helderheid van de ster die Kepler heeft gespot niet veroorzaakt worden door kometen. Als dat het geval zou zijn, zou je immers ook verwachten dat de geleidelijke afname in helderheid van de afgelopen 100 jaar door diezelfde kometen wordt veroorzaakt. Maar dat is zeer onwaarschijnlijk. Daarvoor zijn namelijk 648.000 kometen nodig die elk 200 kilometer breed zijn en allemaal de afgelopen eeuw voor de ster langs bewogen.

De kometen kunnen we dus wegstrepen, zo concludeert Bradley E. Schaefer in zijn paper. Zou het dan toch een buitenaardse megastructuur zijn? Ook dat is op basis van het onderzoek van Schaefer niet heel geloofwaardig. We moeten niet vergeten dat de helderheid van de ster zo af en toe met 22 procent afneemt. Om ongeveer eenvijfde van de ster te bedekken, heb je een enorme structuur nodig en de aliens zouden die dan binnen 100 jaar tijd gebouwd moeten hebben.

En zo blijft het mysterie dat KIC8462852 heet de gemoederen voorlopig nog wel even blijft bezighouden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd