Heiligdom van de Maya’s ontdekt in ‘s werelds grootste onderwatergrot

Ook zijn er resten van megafauna en prehistorische mensen ontdekt.

Vorige maand ontdekten onderzoekers in Mexico de grootste onderwatergrot ter wereld. De grot is zeker 347 kilometer lang en bevindt zich in een gebied waar de Maya’s ooit de dienst uitmaakten. Archeologen voorspelden vorige maand dan ook al dat in de grot wel eens belangrijke sporen van de Maya’s te vinden konden zijn. En ze hadden gelijk. Tijdens een expeditie zijn talloze sporen van de Maya’s ontdekt, waaronder een heiligdom dat gewijd is aan Ek Chuaj: de god van de handel.

In de grot is ook keramiek teruggevonden. Afbeelding: Archivo Gran Acuifero Maya / INAH.

Keramiek
In totaal zijn in het grottensysteem zo’n 138 archeologische vindplaatsen ontdekt die met de Maya’s samenhangen. Behalve het heiligdom is er ook keramiek van de Maya’s ontdekt. Waarschijnlijk beschouwden de Maya’s de grot als een heilige plaats, aldus de archeologen. Dat leiden ze niet alleen af uit de aanwezigheid van een afbeelding van de god van de handel, maar ook uit de ontdekking van menselijke resten die ervan getuigen tijdens ceremonieën te zijn ingezet.

Een teruggevonden fragment van een beeld van de god van de handel voor wie in de grot een heiligdom werd ingericht. Afbeelding: Archivo Gran Acuifero Maya / INAH.

Pleistoceen
Minstens zo interessant zijn echter de ontdekkingen die vele duizenden jaren ouder zijn. Zo zijn in de grot skeletresten teruggevonden van zeker twee mensen die naar schatting zo’n 9000 jaar geleden leefden. Ook zijn resten van megafauna die ten tijde van het Pleistoceen (een periode tussen 2,58 miljoen tot 11.700 jaar geleden) leefden. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan gigantische grondluiaards en voorouders van de moderne olifanten.

Resten uit het Pleistoceen. Afbeelding: Archivo Gran Acuifero Maya / INAH.

Droog en nat
Vandaag de dag staat het grottensysteem onder water. Op sommige plekken is het water wel 100 meter diep. Maar de vondsten bewijzen dat dat in het verleden anders is geweest. De grotten moeten herhaaldelijk droog hebben gestaan, waardoor mensen en dieren er gemakkelijk binnen konden wandelen. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn geweest tijdens de laatste ijstijd. Maar toen de aarde opwarmde en het ijs smolt, kwam de grot waarschijnlijk al rap weer onder water te staan. Dankzij die verandering zijn de resten van de megafauna en prehistorische mensen opvallend goed bewaard gebleven, aldus de archeologen.

Een in de grot teruggevonden masker. Afbeelding: Archivo Gran Acuifero Maya / INAH.

Volgens de Mexicanen bewijzen de vondsten dat deze grot “de belangrijkste onder water staande archeologische vindplaats ter wereld is”. Onderzoekers zijn dan ook nog lang niet klaar met deze grot. Zo zal deze de komende tijd nog verder in kaart worden gebracht. Naast nieuwe archeologische vondsten kan het ook zomaar leiden tot een nieuw record. Aangenomen wordt dat deze grootste onderwatergrot ter wereld nog in verbinding staat met andere nabijgelegen grotten, waardoor deze gemakkelijk 500 kilometer lang kan blijken te zijn. Daarnaast zal er onderzoek gedaan worden naar de waterkwaliteit en de maatregelen die wellicht getroffen moeten worden om de grot en de archeologische ontdekkingen die deze nog herbergt te beschermen.

Bronmateriaal

"Promoverán al sistema Sac Actun, ubicado en Tulum, México, como Bien Mixto ante la UNESCO" - INAH

Afbeelding bovenaan dit artikel: Archivo Gran Acuifero Maya / INAH.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd