Hebben homo’s een grotere kans op kanker?

Een Amerikaans onderzoek toont aan dat de kans dat iemand kanker heeft gehad groter is als diegene homoseksueel is.

Uit het onderzoek blijkt ook dat lesbische en biseksuele vrouwen nadat ze kanker hebben gehad een slechtere gezondheid hebben dan heteroseksuelen, zo is in het blad Cancer te lezen.

Onderzoek
De onderzoekers ondervroegen 122.345 mensen. 3690 mannen en 7252 vrouwen gaven aan op een bepaald moment in hun leven kanker te hebben gehad. Van de proefpersonen gaven 1493 mannen en 918 vrouwen aan homoseksueel te zijn. 116 vrouwen gaven aan biseksueel te zijn.

Resultaten
De mannen die homoseksueel waren, bleken in vergelijking met heteroseksuelen een twee keer grotere kans te lopen ooit kanker te hebben gehad. Ook werden zij gemiddeld tien jaar eerder dan heteroseksuelen door kanker getroffen. Zo’n verband werd niet aangetroffen onder (lesbische) vrouwen. Wel bleken lesbische en biseksuele vrouwen die ooit kanker gehad hadden een slechtere gezondheid te hebben dan heteroseksuele vrouwen die kanker hadden overwonnen.

WIST U DAT…

…vrouwen en homo’s gezichten het best kunnen onthouden?

Voorzichtige resultaten
Volgens de wetenschappers is het nog te vroeg om te stellen dat homoseksuele mannen een grotere kans lopen op kanker. Daarvoor is nog te weinig bekend. Zo is onduidelijk waarom zoveel homoseksuele mannen ooit kanker hebben gehad.

HIV?
De wetenschappers hebben wel een aantal ideeën. “We weten dat HIV bepaalde types kanker kan veroorzaken en dat homoseksuele mannen een grotere kans lopen op HIV dan heteroseksuelen,” merkt expert Jason Warriner op. “Een andere factor die mogelijk invloed heeft, is het Humaan papillomavirus wat kan leiden tot anale kanker bij homoseksuelen.” Bovendien blijkt uit andere onderzoeken dat seksuele geaardheid ook tot ander gedrag leidt. Zo roken homoseksuele mannen en vrouwen meer dan heteroseksuelen.

Maar voorzichtigheid is geboden, zo benadrukken de wetenschappers. Dit onderzoek richtte zich op mensen die kanker overleefd hebben. Mogelijk zijn homoseksuele mannen en vrouwen sterker dan heteroseksuelen en zijn er daarom zo weinig heteroseksuelen die kanker gehad en overleefd hebben. Nader onderzoek is hard nodig.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd