Hebben genen invloed op je geluksgevoel?

Twee VU-onderzoekers hebben plekken op het menselijk genoom gevonden die de verschillen in geluksgevoel tussen mensen kunnen verklaren.

Dit blijkt uit een internationaal grootschalig onderzoek van de Nederlandse onderzoekers Meike Bartels en Philipp Koellinger. Aan het onderzoek deden ruim 298.000 mensen mee.

Genetische varianten
De onderzoekers vonden drie genetische varianten voor geluk, twee varianten die verschillen in depressieve symptomen verklaren en ten slotte nog elf locaties op het humane genoom die verschillen in neuroticisme verklaren. “Deze studie is een mijlpaal en een nieuw begin,” stelt Bartels. “Een mijlpaal omdat we nu werkelijk kunnen spreken over genetische invloeden op geluk, en een begin vanwege het feit dat het tot nu toe om drie varianten gaat die nog maar een klein beetje van de verschillen tussen mensen verklaren. We verwachten dat er vele varianten zijn die een rol zullen spelen.” De genetische varianten voor geluk komen vooral tot uiting in het centrale zenuwstelsel en het bijnier- en alvleeskliersysteem.

Depressie
Door deze onderzoeken ontstaat er een steeds beter beeld van oorzaken van verschillen in geluk. “Ook de genetische overlap die we vinden met depressieve symptomen is een doorbraak,” zegt Bartels. “Dit geeft namelijk aan dat onderzoek naar geluk ook nieuwe inzichten kan geven in de oorzaken van een van de grootste medische problemen van dit moment en de toekomst: depressie.”

““Ook de genetische overlap die we vinden met depressieve symptomen is een doorbraak”

Uit eerdere onderzoeken onder tweelingen en familieleden bleek al dat individuele verschillen in geluk voor een deel erfelijk zijn. Nu is het gelukt om de genetische verschillen aan te wijzen. Het onderzoek is de grootste studie naar genetische variatie voor geluk. 181 onderzoekers en 145 wetenschappelijke instituten werkten aan de studie mee.

Bronmateriaal

"" -

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd