Hamsters veranderen in kannibalen door eenzijdig dieet

Europese hamsters die alleen maar maïs eten, zullen niet snel in aanmerking komen voor de ‘Moeder-van-het-jaar-award’.

De hamsters eten namelijk hun jongen op, zo is in het blad Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences te lezen.

Pellagra
Dat een dieet dat voornamelijk uit maïs bestaat nu niet direct aan te raden is, is al langer bekend. Tussen 1735 en 1940 stierven honderdduizenden mensen door toedoen van pellagra, een vitaminedeficiëntieziekte. Het dieet van de slachtoffers bestond voornamelijk uit maïs en daardoor kregen zij te maken met een tekort aan vitamine B3. En een dergelijk tekort kan op lange termijn dodelijk zijn.

WIST JE DAT…

Monocultuur
Het zette onderzoekers aan het denken. Want zou monocultuur tot vergelijkbare problemen kunnen leiden onder andere organismen? We spreken van monocultuur wanneer op een stuk land elke keer hetzelfde gewas wordt verbouwd. Dieren die op of nabij zo’n stuk land leven, hebben dus ook elke keer met hetzelfde voedsel te maken. En stel nu dat dat voedsel maïs is. Gaat dat dan ook ten koste van de gezondheid van deze dieren?

Experiment
Onderzoekers namen de proef op de som en verzamelden een aantal Europese hamsters. Een deel ervan volgde een dieet dat voornamelijk uit tarwe bestond. De rest kreeg voornamelijk maïs voorgeschoteld. In eerste instantie leek het allemaal wel goed te gaan. Tot de vrouwtjes jongen op de wereld zetten. De vrouwtjes die voornamelijk maïs aten, kregen net zoveel jongen als de vrouwtjes die voornamelijk tarwe aten. Maar de jongen van de tarwe-etende vrouwtjes hadden véél betere overlevingskansen. De vrouwtjes die voornamelijk maïs aten, veranderden namelijk in kannibalen. Ze sloegen hun jongen samen met hun maïs-voorraadje op om ze later te nuttigen.

Supplement
De onderzoekers gaven de vrouwtjes die voornamelijk maïs aten daarop een vitamine B3-supplement. Zodra de vrouwtjes dat ontvingen, werden de overlevingskansen van hun jongen hersteld. De jongen hadden nu weer net zoveel kans om hun kindertijd te overleven als de jongen van vrouwtjes die voornamelijk tarwe aten.

Het laat volgens de onderzoekers zien welke impact monocultuur – en de daaruit voortvloeiende vitaminedeficiëntie – op de Europese hamster kan hebben. En dat is goed om te weten, omdat deze hamster toch al op het randje van uitsterven staat. Eerder onderzoek toonde al aan dat het gebruik van pesticiden en het omploegen van land grote problemen zijn voor de soort. Maar nu kunnen we daar dus een derde probleem aan toevoegen: een eenzijdig dieet.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd