Halveer uw biefstuk en red het klimaat

Om de concentratie van het krachtigste broeikasgas snel te stabiliseren, moeten we tegen 2050 onze vleesconsumptie halveren.

Dat stelt onderzoeker Eric Davidson van het Woods Hole Research Center in een nieuw paper. Er zijn verschillende gassen die aan het broeikaseffect bijdragen. CO2 en methaan bijvoorbeeld. Maar er kan er maar één de sterkste zijn en dat is distikstofmonoxide (N2O). Deze stof is het best in staat om infrarode straling op te nemen en levert dus een aanzienlijke bijdrage aan het broeikaseffect.

Scenario’s
Het Intergovernmental Panel on Climate Change heeft vier scenario’s ontwikkeld die voorspellen hoe de concentratie broeikasgassen zich de komende jaren gaat houden. In de verschillende scenario’s wordt er in grotere of kleinere mate vanuit gegaan dat we iets doen om broeikasgassen terug te dringen. In één van scenario’s stabiliseert de N2O-concentratie in het jaar 2050. Maar hoe haalbaar is dat? Davidson zet die voorspellingen in het juiste perspectief door te laten zien wat er voor nodig is om deze waarheid te laten worden. Hij gebruikte daarvoor gegevens van de FAO (Food and Agricultural Organization). Volgens deze gegevens telt de aarde tegen 2050 8,9 miljard bewoners en is de calorie-inname tegen dat jaar opgelopen naar zo’n 3110 kilocalorieën per hoofd van de bevolking. Ook de vleesconsumptie neemt toe: in de ontwikkelde wereld eten we in 2030 gemiddeld 89 kilo vlees per jaar. Dat is 11 kilo meer dan in 2002. In de ontwikkelingslanden loopt de vleesconsumptie ook op: in 2002 at men hier nog zo’n 28 kilo per jaar. In 2030 zal dat naar verwachting 37 kilo per jaar zijn.

Mest

N2O belandt onder meer in de atmosfeer door het gebruik van kunstmest. In kunstmest zit N2O. Bacteriën in de grond breken dat af en scheiden weer distikstofmonoxide uit. Ook gebruik en opslag van dierlijke mest levert een belangrijke bijdrage aan het probleem.

Halveren
Om in 2050 een stabiele concentratie N2O te hebben, moeten we onze vleesconsumptie halveren. En de uitstoot in zowel de industriële als agrarische sector moet dan tegen 2050 eveneens gehalveerd zijn. Dat alles is dus nodig om het meest agressieve scenario van het IPCC werkelijkheid te laten worden. Maar ook de andere scenario’s (waarbij we veel geleidelijker afrekenen met broeikasgassen) vragen om een beperking van de vleesconsumptie en uitstoot in zowel de agrarische als industriële sector.

Onmogelijk
En dat is geen gemakkelijke opgave. Want dat betekent dat we hoe dan ook veel minder vlees moeten gaan eten. En dat terwijl de wereldbevolking maar blijft groeien. Toch is Davidson optimistisch. “Als je me 30 jaar geleden had gevraagd of roken in cafés verboden zou worden, dan zou ik gelachen hebben en gezegd hebben dat dat onmogelijk was en toch is het nu zo.” Ook wijst hij erop dat minder grote porties vlees eten veel mensen in de ontwikkelde landen goed zou doen.

Mensen zover krijgen om minder vlees te eten: dat zal de grootste klus worden. Daar is een hoop voorlichting voor nodig. Ook een hogere prijs voor vlees zou kunnen helpen.

Bronmateriaal

"How to curb discharge of the most potent greenhouse gas" - WHRC.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door René (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd