‘Hallo, jongens en meisjes’: dat is vragen om problemen

Kinderen houden er met betrekking tot het andere geslacht veel meer stereotyperingen op na wanneer zij een docent hebben die zijn klas aanspreekt met ‘Hallo, jongens en meisjes’. Door met die zin de verschillen tussen kinderen te benadrukken, zorgt de docent er indirect voor dat jongens en meisjes elkaar mijden. Dat blijkt uit onderzoek.

De onderzoeker volgden een aantal kinderen zowel op school als thuis. Een deel van de kinderen had een docent die zijn klas begroette met woorden als ‘Goedemorgen, jongens en meisjes’. Andere docenten lieten jongens en meisjes altijd in twee gescheiden lijnen opstellen. Een tweede groep kinderen had een docent die de verschillen niet benadrukte en kinderen bijvoorbeeld begroette met de woorden: ‘Goedemorgen, kinderen’.

Impliciet
Hoewel de docenten uit de eerste groep zo weliswaar impliciet aangaven dat er verschillen waren, werd er nooit expliciet gemeld dat jongens of meisjes ‘anders zijn’. En toch had het een grote invloed op de manier waarop kinderen naar elkaar keken.

Minder tijd
“De kinderen in deze klassen hadden minder interesse in het spelen met kinderen van het andere geslacht,” vertelt onderzoeker Lynn Liben. “Niet alleen in het onderzoek, maar ook in de tijd dat de kinderen vrij mochten spelen, besteedden ze veel minder tijd aan kinderen van het andere geslacht.” In cijfers: van de kinderen wiens docent subtiel refereerde aan de verschillen tussen de twee geslachten, speelde 13 procent met kinderen van het andere geslacht. In de andere groep was dat 37 procent.

WIST U DAT…

…een enig kind net zo goed vriendjes kan maken als kinderen met heel veel broers en zussen?

Vooroordeel
Volgens de wetenschappers vestigen docenten met een begroeting als ‘Goedemorgen, jongens en meisjes’ de aandacht op het geslacht. Daardoor zijn kinderen eerder geneigd om de vooroordelen omtrent het geslacht te omarmen. Zo nemen ze bijvoorbeeld gemakkelijker aan dat een meisje met poppen hoort te spelen en dat jongens brandweerman moeten worden.

Beroep
Uit eerder onderzoek is al gebleken dat zulke stereotyperingen grote invloed hebben op het beeld dat kinderen van zichzelf hebben. Zo denken meisjes vaak dat ze goed zijn met poppen, terwijl jongens zich als brandweerman of held weer uitmuntend vinden. En dat heeft ook weer invloed op het beroep dat de kinderen later uit gaan oefenen.

Volgens Liben bewijst het onderzoek dat gemengde scholen beter zijn dan jongens- of meisjesscholen. Laatstgenoemde instellingen kunnen de stereotyperingen aanmoedigen. Daarnaast kunnen ook docenten veel leren van deze studie. “Ik denk dat het logischer is om vaker het woord ‘kind’ te gebruiken in plaats van ‘jongens’ en ‘meisjes’. Je zegt toch ook nooit: ‘Goedemorgen, zwarte en witte kinderen’?”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd