Halen we genetische informatie uit ons voedsel?

Nieuw onderzoek wijst erop dat stoffen in ons voedsel de manieren waarop onze cellen werken, kunnen veranderen.

MicroRNA’s bepalen voor een belangrijk deel hoe onze cellen zich inzetten. MicroRNA’s komen dan ook veelvuldig in ons lichaam voor en wetenschappers dachten altijd dat RNA enkel in ons lichaam gemaakt en gebruikt werd. Maar nieuw onderzoek laat iets anders zien.

Groente
Wanneer we groenten naar binnen werken dan komen microRNA’s uit die groenten in onze bloedbaan terecht. En die microRNA’s kunnen zich ook binden aan menselijke cellen en dus invloed uitoefenen op hoe die cellen werken, zo blijkt.

WIST U DAT…

Muis
Een voorbeeld: de onderzoekers troffen in het weefsel van muizen MIR-168a aan. Ook mensen bleken dit stofje – dat uit rijst komt – in hun lichaam te hebben zitten. MIR168a bleek in muizen genen zo te beïnvloeden dat de lever minder goed in staat was om slecht cholesterol uit te filteren.

Informatie
“Het wijst erop dat je niet alleen materiaal eet (in de vorm van koolhydraten, proteïnes enzovoort), maar dat je ook informatie eet,” stelt onderzoeker Chen-Yu Zhang. Overigens is onduidelijk hoe groot de invloed van microRNA’s op ons lichaam precies is. Bij muizen was het effect goed zichtbaar, maar zij kregen dan ook 4000 keer meer MIR168a toegediend dan normaal gesproken het geval is.

Het volledige onderzoek is terug te vinden in het blad Cell Research.

Bronmateriaal

"Eating Plants May Change Our Cells" - Livescience.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Robin (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd