‘Hagedis staat op uitsterven’

In 2080 is veertig procent van alle soorten hagedissen uitgestorven. Vier procent van alle lokale soorten is wereldwijd al verdwenen. Dat concluderen wetenschappers. De oorzaak? Klimaatverandering. Hagedissen kunnen zich niet aanpassen aan de relatief snel veranderende temperaturen.

De onderzoekers brachten de hoeveelheid hagedissen in Mexico in kaart en lieten er vervolgens diverse computermodellen op los. Zo konden ze berekenen hoe de populatie er in 2080 uit zou zien. Vervolgens hebben ze dat beeld losgelaten op de wereldwijde populatie. En het ziet er somber uit.

Met name hagedissen die geen eieren leggen, maar levend baren, lopen gevaar. Hun lichaamstemperatuur is namelijk lager en dat maakt hen extra kwetsbaar. “We zien deze soorten letterlijk voor onze ogen verdwijnen.” De hagedissen leven bovendien op flinke hoogte en daar gaat de klimaatverandering het snelst. De hagedissen kunnen zich waarschijnlijk niet snel genoeg aanpassen. Volgens de wetenschappers kunnen de dieren zichzelf ook niet redden door te verhuizen.

Huidige onderzoeken wijzen er voortdurend op dat diverse diersoorten door klimaatverandering bedreigd worden. Maar er wordt maar weinig onderzoek gedaan naar uitstervende diersoorten op lokale en globale schaal. De wetenschappers die dit onderzoek uitvoerden, vinden dat dergelijke voorspellingen heel anders moeten worden aangepakt dan nu door veel andere onderzoekers wordt gedaan. Er moet wel op globale schaal worden gerekend, maar daarbij moeten ook ontwikkelingen op macro- en microniveau worden meegenomen. Alleen zo worden de voorspellingen nauwkeurig.

Bronmateriaal

"Lizards May Face Mass Extinction" - News.discovery.com

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd