Haaien hadden het vorig jaar 81 keer op mensen voorzien

Daarmee ligt het aantal haaienaanvallen aanzienlijk lager dan in 2015 toen ze nog 98 keer toesloegen.

Dat maakt de universiteit van Florida bekend. De universiteit maakt elk jaar de balans op als het gaat om ‘niet uitgelokte aanvallen van haaien’. We hebben het dan over aanvallen die door de haaien in hun natuurlijke habitat geïnitieerd worden. Deze aanvallen resulteren niet altijd in letsel: ook een haai die zijn tanden zet in een surfplank wordt bijvoorbeeld al als aanvaller gedocumenteerd. In 2016 vonden er 81 van deze niet uitgelokte haaienaanvallen plaats. Vier ervan waren dodelijk.

Australië en de VS
De meeste aanvallen vonden plaats in de VS. Haaien sloegen daar 53 keer toe. Geen van deze aanvallen was dodelijk. Anders was het in Australië, waar haaien 15 keer toesloegen en twee aanvallen een dodelijke afloop hadden. Ook in Nieuw-Caledonië – in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan – vielen twee doden door toedoen van haaien. In totaal vonden in dit gebied vier aanvallen plaats. In Zuid-Afrika sloegen de haaien in 2016 veel minder vaak toe dan normaal: er werd slechts één aanval gedocumenteerd.

Lager
De cijfers vallen aanzienlijk lager uit dan in het jaar daarvoor. In 2015 sloegen haaien opvallend vaak toe: 98 keer vielen ze mensen aan en zes van deze aanvallen kenden een fatale afloop. Dat er in 2015 zoveel haaienaanvallen plaatsvonden, wijten onderzoekers onder meer aan El Niño die warmere wateren met zich meebracht.

“Wist je dat de kans dat je door de bliksem getroffen wordt zo’n 75 keer groter is dan de kans dat je door een haai gebeten wordt?”

Steeds meer aanvallen
De database met haaienaanvallen laat zien dat het aantal aanvallen langzaam maar zeker toeneemt. Dat komt doordat de menselijke populatie groeit en watersporten steeds populairder worden, denken de onderzoekers. Het aantal aanvallen mag dan geleidelijk aan toenemen: het aantal dodelijke aanvallen daalt. Dat is te wijten aan verbeterde veiligheidsmaatregelen op stranden, betere medische behandeling voor slachtoffers van haaien en een groeiend bewustzijn bij het publiek als het gaat om het gevaar dat haaien kunnen vormen en hoe men problemen met haaien kan voorkomen.

Haaien hebben het ondertussen zelf ook moeilijk. Veel soorten hebben te kampen met krimpende populaties door toedoen van overbevissing en verlies van leefgebied. De haaien komen dergelijke grote tegenslagen moeilijk te boven, omdat ze langzaam volwassen worden en een lange draagtijd hebben. Met elke haai die het loodje legt, wordt dan ook een gat in de populatie geslagen dat maar langzaam of niet gevuld wordt.

Bronmateriaal

"Global shark attacks drop to recent average in 2016" - University of Florida
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Terry Goss (via Wikimedia Commons)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd