‘GSM-golven helpen tegen Alzheimer’

 GEZONDHEID  Lang werd gedacht dat mobiele telefoons Alzheimer veroorzaakten. Maar dat is nu veranderd; de telefoontjes kunnen namelijk prima worden gebruikt in de strijd tegen Alzheimer. Dat melden onderzoekers van de University of South Florida nadat zij onder anderen vergeetachtige muizen aan de GSM-golven hebben blootgesteld.

De onderzoekers stelden 96 muizen twee keer per dag een uurtje bloot aan de elektromagnetische golven die uit een GSM komen. De muizen knapten er van op. Het proteïne beta-amyloid – veroorzaker van Alzheimer – verdween en het geheugen van de muizen verbeterde na langdurige blootstelling aan de golven aanzienlijk.

Ook muizen die het proteïne beta-amyloid nog niet hadden ontwikkeld, hadden baat bij de elektromagnetische golven. Het leverde hen een bescherming tegen Alzheimer op. Het geheugen van muizen zonder genetische aanleg voor Alzheimer kreeg een enorme boost door de golven.

De resultaten verbaasden de onderzoekers. Ze verwachtten namelijk te bewijzen dat elektromagnetische straling Alzheimer veroorzaakt. “Toen de uiteindelijke resultaten lieten zien dat de muizen er baat bij hadden, dacht ik: geef het nog een paar maanden en dan wordt het slechter voor hen,” bekent onderzoeker Gary Arendash. “Maar het werd niet slechter.”

Het duurde enkele maanden voordat de elektromagnetische golven hun vruchten bij muizen begonnen af te werpen. Volgens de onderzoekers zou datzelfde proces bij de mens wel enkele jaren kunnen duren. William Thies van de Alzheimer Association waarschuwt dat er nog nader onderzoek nodig is en dat mensen zichzelf beter niet kunnen behandelen door zich overvloedig aan de elektromagnetische straling bloot te stellen.

Nader onderzoek moet uitwijzen welke hoeveelheid elektromagnetische golven het beste is en hoe lang de behandeling moet duren. Ook de vraag of de golven precies hetzelfde effect op mensen als op muizen heeft, dient beantwoord te worden. Als blijkt dat mensen net zo profiteren van de golven, dan zou een behandeling niet alleen tegen Alzheimer, maar ook bij hersenletsel kunnen helpen. Bij de laatstgenoemde aandoening speelt beta-amyloid namelijk een grote rol.

Wereldwijd lijden 36 miljoen mensen aan dementie. Alleen in Amerika al hebben nog eens 360.000 veteranen hersenletsel aan de strijd in Irak en Afghanistan overgehouden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd