Grote overstromingen dreigen normaal te worden in Europa

Als we de C02-uitstoot niet terugdringen, kunnen kustgebieden die nu één keer in de eeuw overstromen in de toekomst elk jaar onder water komen te staan.

Dat stellen onderzoekers. Ze houden in hun onderzoek rekening met alle aspecten die van invloed kunnen zijn op wat zij een ‘extreem zeeniveau’ noemen. Daaronder verstaan ze de maximale waterstand die tijdens een grote storm bereikt wordt en tot grote overstromingen kan leiden. Factoren die van invloed zijn op dat extreme zeeniveau zijn onder meer door klimaatverandering ingegeven veranderingen in de hoogte van de zeespiegel, golven en frequentie en intensiteit van stormen.

Elk jaar
In het meest extreme scenario – waarin de CO2-uitstoot ook de komende eeuw nog toeneemt – zal de maximale waterstand langs de Europese kust tegen het jaar 2100 gemiddeld zo’n 81 centimeter hoger liggen dan nu het geval is. Dat betekent dat 5 miljoen Europeanen die momenteel één keer in de 100 jaar bedreigd worden door overstromingen die het resultaat zijn van een extreme waterstand daar rond 2100 elk jaar mee te maken krijgen.

WIST JE DAT…

…de gevolgen van klimaatverandering ook in Nederland al merkbaar zijn?

Om de paar jaar
In een wat gematigder scenario bereikt de uitstoot van broeikasgassen in 2040 een piek, om daarna af te nemen. In dat scenario is de maximale waterstand tegen het eind van deze eeuw zo’n 57 centimeter hoger dan nu het geval is. En dan krijgen de 5 miljoen Europeanen die nu gemiddeld elke eeuw met een grote overstroming te maken hebben door een extreme waterstand daar in de toekomst om de paar jaar mee te maken.

Noordzee
De maximale waterstand stijgt volgens de onderzoekers het hardst in de Noordzee. In het eerste scenario voorspellen ze een extreme waterstand die tegen het jaar 2100 wel 1 meter hoger uitvalt dan nu het geval is. Ook de kust langs de Oostzee en de kust van het Verenigd Koninkrijk en Ierland die langs de Atlantische Oceaan ligt, zal tegen het jaar 2100 met een veel hogere extreme waterstand te maken hebben dan nu het geval is.

Golven en stormen
Dat extreem hoge waterstanden in de toekomst vaker voorkomen, is met name te wijten aan de zeespiegelstijging, zo schrijven de onderzoekers in hun paper. Maar hogere temperaturen leiden naar verwachting ook tot krachtigere golven en extremere stormen. Die twee factoren kunnen lokaal ook bijdragen aan extreme waterstanden.

Het onderzoek is volgens deskundigen vooral belangrijk voor beleidsmakers. Zij kunnen zich dankzij dergelijke onderzoeken beter voorbereiden op wat er mogelijk in de toekomst gaat gebeuren en een beter beeld krijgen van de sociale en economische impact die een veranderend klimaat kan hebben.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd