Grote letters roepen meer emoties op

Nieuw onderzoek toont aan dat woorden die in groter formaat worden vertoond een veel sterkere emotionele reactie in ons brein oproepen.

De onderzoekers verzamelden 25 proefpersonen en lieten ze positieve, negatieve en neutrale woorden zien. De grootte van de woorden verschilde: sommige woorden waren klein (Arial, grootte 28), andere woorden groot (Arial, grootte 125). De proefpersonen moesten de woorden aandachtig lezen. Terwijl de proefpersonen daarmee bezig waren, werden hun hersenen gescand. De onderzoekers waren benieuwd naar ERP’s (Event-related-potentials), dit zijn de elektrofysiologische reacties van het brein op dingen die in onze omgeving te zien zijn.

Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat woorden in een groot lettertype een veel groter emotioneel effect hadden. Gemiddeld leverden grote woorden na 280 milliseconden een reactie in het brein op. Voor woorden in kleinere letters duurde dat tien milliseconden langer, zo meldt het blad PLoS ONE. Ook duurde de emotionele reactie bij het zien van grote woorden langer: zo’n 480 milliseconden, tegen 340 milliseconden voor kleinere woorden.

WIST U DAT…

Kracht van grote letters
Het onderzoek verklaart de kracht van grote lettertypes, zo stelt onderzoeker Mareike Bayer die de studie als student onder toeziend oog van onderzoeker Werner Sommer en Annekathrin Schacht uitvoerde. “Over het algemeen besteden we meer aandacht aan emotionele woorden dan aan neutrale woorden (bijvoorbeeld vakantie of moord of stoel). Onze studie laat zien dat de effecten van die emotionele betekenis een boost kunnen krijgen wanneer er sprake is van een groot lettertype. In andere woorden: grote emotionele woorden krijgen meer aandacht en dat verklaart mogelijk de kracht van grote lettertypes zoals we die in tabloids of leuzen tegenkomen.”

Het is niet helemaal duidelijk waarom grote woorden dit effect hebben. “Onze resultaten lijken sterk op de emotionele reacties op kleine en grote emotionele afbeeldingen,” vertelt Bayer ons. Uit eerdere studies is gebleken dat mensen sterker reageren op grote emotionele afbeeldingen. Men dacht dat te kunnen verklaren door het feit dat de grotere afbeelding de afgebeelde gebeurtenis relevanter maakt voor de kijker. Het lijkt groter en dus dichterbij. Evolutionair gezien is het goed om dan even wat alerter te reageren. Die vlieger gaat niet op voor geschreven letters: evolutionair gezien lijkt er geen reden te zijn om sterker op grotere letters te reageren. “Maar het lijkt mogelijk dat de grootte van een prikkel in het algemeen leidt tot een groter emotioneel effect.”

Bronmateriaal

"Font Size Matters—Emotion and Attention in Cortical Responses to Written Words" - Plosone.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Chris RubberDragon (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd