Grote grondwatervoorraden onder de zeebodem

drinkwater

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat water onder de zeebodem minder zout is dan zeewater. En dat is goed nieuws nu de watertekorten steeds groter worden.

Koos Groen en Henk Kooi, hydrologen aan de Vrije Universiteit Amsterdam ontdekten dat bij vrijwel alle continenten zoet of brak water te vinden is, soms zelfs meer dan honderd kilometer uit de kust. Veel van dit water stamt uit de vroegere ijstijden toen de zeespiegel veel lager was dan nu. De zeespiegel lag wel 130 meter lager en grote delen van de continentale randen en binnenzeeën lagen droog. Zoet neerslagwater drong in de grond, daarna werd het overspoeld door de zee.

Dichtbevolkte gebieden
Dit ‘fossiele’ water kan wetenschappers veel leren over veranderingen in het aardse systeem in de laatste paar honderdduizend jaar, maar wat ook belangrijk is, het zou weleens van grote betekenis kunnen zijn voor de wereldwatervoorziening. Vooral dichtbevolkte gebieden, zoals Jakarta en Bangkok hebben te maken met vervuiling en overexploitatie van watervoorraden en negatieve gevolgen van bodemdaling. Het water onder de zeespiegel kan met minder energieverbruik worden omgezet tot gewoon water.

“Wetenschappers waarschuwen wel dat voorzichtig moet worden omgegaan met het drinkwater, omdat de onderzeese watervoorraden de komende eeuwen niet zullen worden aangevuld. Daarvoor is namelijk een nieuwe ijstijd nodig en het ziet er niet naar uit dat die binnenkort voor de deur staat”

Voorzichtig omgaan met water
Het is fijn om te weten dat er een grotere watervoorraad is dan altijd gedacht. Wetenschappers waarschuwen wel dat voorzichtig moet worden omgegaan met het drinkwater, omdat de onderzeese watervoorraden de komende eeuwen niet zullen worden aangevuld. Daarvoor is namelijk een nieuwe ijstijd nodig en het ziet er niet naar uit dat die binnenkort voor de deur staat. Daarnaast zal de industrie bij olie- en gasboringen voorzichtig te werk moeten gaan om vervuiling van deze watervoorraden te voorkomen.

Veel onbeantwoorde vragen
Er zijn nog veel fundamentele vragen over het ondergrondse zeewater die onbeantwoord blijven. Zo weten de wetenschappers nog niet hoe het kan dat zoet water soms tot kilometers diep wordt aangetroffen, welke rol het ondergrondse water speelt in de kringlopen van water en in ondergrondse microbiologische processen.

De onderzoekers schatten de voorraad ondergronds zeewater op ongeveer een half miljoen kubieke kilometer. Dat is honderd maal zoveel als de mens in de vorige eeuw aan de ondergrond heeft onttrokken. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Nature.

Bronmateriaal

"VU hydrologen in Nature: grote grondwatervoorraden onder de zeebodem" - VU.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Shawn (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd