Grootste rivierdelta ooit ontdekt op Mars

De delta wijst erop dat Mars ooit een enorme oceaan herbergde.

Een rivierdelta is een stelsel van aftakkingen van een rivier, net voordat deze in een groot meer of zee uitmondt. En onderzoekers hebben nu sedimentafzettingen van zo’n delta gevonden in de Hypanis Valles, een vallei op Mars van zo’n 270 kilometer groot. Maar de onderzoekers stuitten niet zomaar op een rivierdelta; dit is de grootste die tot nu toe op Mars is aangetroffen.

ExoMars 2020
De delta bevindt zich op de scheidslijn tussen de zuidelijke hooglanden en de noordelijke laaglanden. Wetenschappers bestudeerden dit gebied omdat het als een van de landingsplaatsen is voorgesteld voor de ExoMars 2020; een nieuwe rover die over de rode planeet zal dwalen op zoek naar tekenen van leven – inclusief tekenen van vloeibaar water.

Oceaan
De onderzoekers suggereren in hun onderzoek dat de delta wijst op een enorme oceaan, die ooit een derde van het noorden van de planeet bedekte. Maar of er ook echt een grote zee of oceaan op Mars heeft bestaan, is nog onduidelijk. Want tot dusverre zijn wetenschappers er nog niet in geslaagd om met overduidelijk bewijs op de proppen te komen. “Onze studie geeft geen sluitend bewijs voor het bestaan van een oceaan, maar de geologische kenmerken zijn wel heel lastig uit te leggen zonder oceaan,” stelt onderzoeker Joel Davis.

Tekening van de rivierdelta in Hypanis Valles. Afbeelding: Joel Davis

Wateren
Mocht er een oceaan op Mars hebben bestaan, dan betekent dit dat de planeet wel erg veel weg had van onze aarde, met rivieren, meren en zeeën. “Waarschijnlijk werkten deze allemaal samen als onderdeel van een systeem dat de hele planeet bestreek,” legt Davis uit. De onderzoekers denken dat deze wateren ongeveer 3,7 miljard jaar geleden over de planeet stroomden. Vervolgens werd het klimaat op Mars kouder en droger, waardoor de zee zich begon terug te trekken, totdat al het water op Mars verdwenen was.

“We willen graag de delta’s op Mars beter gaan begrijpen, zodat we de plaats en grootte van de voormalige zeeën op Mars kunnen bepalen,” zegt onderzoeker Peter Fawdon. En daar wordt gehoor aan gegeven. Want zowel de ExoMars 2020-rover, als de NASA 2020 zullen het gebied van de nieuw gevonden rivierdelta gaan verkennen.

Wist je dat er onlangs ook al een ondergronds meer op Mars werd gevonden?

Bronmateriaal

"Biggest river delta ever discovered on Mars hints at an ancient ocean" - Natural History Museum

Afbeelding bovenaan dit artikel: NASA

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd