Groot Zweeds bevolkingsonderzoek: mensen die genezen van kanker hebben hun hele leven meer kans op ziektes

Op jonge leeftijd kanker krijgen, is een van de ergste dingen die je kan overkomen. Als je weet te genezen van de ziekte, is het echter nog niet voorbij: ook later in het leven loop je meer kans op allerlei ziektes, van hart- en vaataandoeningen tot andere kankersoorten. 

Dat blijkt uit een enorm Zweeds bevolkingsonderzoek onder mensen die kanker kregen voor hun 25ste. Zweden houdt al sinds 1958 het Nationale Kankerregister bij waarin data van alle kankerpatiënten zijn opgeslagen. Onderzoekers van de Linköping Universiteit vergeleken de overlevers van de ziekte met landgenoten die geen kanker kregen voor hun 25ste. Ze concluderen dat er niet alleen verhoogde gezondheidsrisico’s zijn, maar dat ook sociaal-economische factoren een rol spelen bij de overlevingskansen.

Verhoogd risico op vrijwel alle ziektes
“Wanneer je als kind, puber of jongvolwassene kanker hebt gehad, heb je een verhoogd risico op vrijwel alle diagnoses in de toekomst. Deze studie maakt duidelijk waarom dit zo is en waar mensen rekening mee moeten houden als het gaat om kankerzorg”, zegt hoofdonderzoeker Laila Hübbert, wier studie in The Lancet verscheen.

Ze had 63 jaar aan data waardoor 65.000 jonge kankerpatiënten konden worden vergeleken met ruim 300.000 mensen die geen kanker kregen. De onderzoekers ontdekten dat de ex-kankerpatiënten ongeveer drie keer meer kans hadden om later in hun leven opnieuw kanker te krijgen. Ook bleken ze 23 procent meer kans op hart- en vaatziekten te hebben en een ruim 40 procent hoger risico op ongelukken, vergiftiging en zelfmoord.

Vijf jaar controle
Tegenwoordig worden mensen die van kanker zijn genezen tot vijf jaar na het einde van de behandeling periodiek gecontroleerd op het terugkomen van de ziekte. Met andere woorden, een overlever wordt doorgaans als gezond beschouwd als de kanker na vijf jaar niet is teruggekeerd. Maar deze nieuwe studie laat, net als eerdere onderzoeken, zien dat dit eigenlijk niet genoeg is.

“Overlevenden van kanker dragen de rest van hun leven een kwetsbaarheid met zich mee, waardoor ze een groter risico lopen op nieuwe ziekten. Het zijn vooral de chemotherapie en de bestraling die de kans op hart- en vaatziekten vergroten. Dit betekent dat patiënten ook later in hun leven nog periodiek controleafspraken zouden moeten krijgen. Het is belangrijk om deze risicofactoren en ziekten vroegtijdig te identificeren”, legt Hübbert uit.

Sociaaleconomische factoren
Maar er is meer: ook sociaaleconomische factoren spelen een grote rol bij de overlevingskansen op latere leeftijd. Mensen met een lager opleidingsniveau, een buitenlandse achtergrond en mensen die ongehuwd blijven lopen een groter risico op overlijden na een kankerdiagnose op jonge leeftijd.

De onderzoekers hebben het vervolgonderzoek al in de planning. Ze gaan de resultaten opsplitsen in verschillende categorieën en hopen op deze manier een aantal meer specifieke vragen te kunnen beantwoorden. Het doel is om te begrijpen wat het verhaal is achter de data. Hierbij zal onder andere verder worden ingezoomd op sociaaleconomische factoren, de link tussen hart- en vaatziekten en kanker – de zogenaamde cardio-oncologie – en het ontstaan van andere vormen van kanker. “Er zijn weinig landen die in staat zijn om zo’n uitgebreid onderzoek uit te voeren. In Zweden hebben we zulke mooie, uitgebreide en hoogwaardige nationale registers, het is uniek om hier deel van uit te kunnen maken”, besluit Laila Hübbert.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd