Groot onderzoek wijst uit: naast dieet kan ook luchtvervuiling hart- en vaatziekten veroorzaken

Er is een nieuw onderzoek uitgekomen dat gaat over de oorzaken van hart- en vaatziekten. Ook dit onderzoek wijst weer uit dat gezonde dieetkeuzes essentieel zijn voor een gezond lichaam. Echter blijkt nu ook dat luchtvervuiling flink kan bijdragen aan het ontstaan van hart- en vaatziekten.

We weten het al jaren: zorg ervoor dat je gezond eet, omdat dit een direct effect heeft op je gezondheid. Nu blijkt uit onderzoek dat, naast dieet, luchtvervuiling óók een grote oorzaak kan zijn van hart- en vaatziekten. Voor het onderzoek hebben de wetenschappers de wereld opgeknipt in 21 regio’s en per gebied gekeken wat de stand van zaken is. Wat blijkt is dat hart- en vaatziekten vooral dodelijk zijn in Azië, Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Het onderzoek is gepubliceerd in het blad the Journal of the American College of Cardiology.

Luchtvervuiling

Dat betekent overigens niet dat hart- en vaatziekten in de andere regio’s geen probleem vormen. Zo beschrijft het onderzoek dat ook daar hart- en vaatziekten veel slachtoffers maken. Volgens de wetenschappers benadrukt het onderzoek vooral de grote en urgente nood om in veel landen concrete strategieën te implementeren die zich richten op de volksgezondheid. De hoofdoorzaken van vroegtijdig overlijden vanwege hart- en vaatziekten zijn volgens het onderzoek een hoge bloeddruk, een hoge cholesterol, voedingsrisico’s en luchtvervuiling.

Hoe dodelijk zijn hart- en vaatziekten?
Hart- en vaatziekten zijn vooral gevaarlijk, omdat ze als een echte sluipmoordenaar te werk gaan. Zonder het te weten vernauwen de bloedvaten door slagaderverkalking, waarna hartziekten kunnen ontstaan. In het ergste geval kan dit uitmonden in een hartaanval, hartstilstand of beroerte. Het directe gevolg hiervan is dat hart- en vaatziekten direct verantwoordelijk zijn voor ongeveer een derde van alle doden wereldwijd. Wil je meer weten over hart- en vaatziekten? Kijk dan eens hier.

Goedkope oplossingen

Gregory A. Roth is één van de wetenschappers die heeft meegeholpen met het onderzoek. Hij laat weten: “Hart- en vaatziekten zijn een terugkerende uitdaging die wereldwijd enorm veel vroegtijdige slachtoffers maakt die te voorkomen zijn. Er zijn veel goedkope oplossingen die goed werken. Zo weten we welke risicofactoren we moeten onderzoeken en behandelen. Er zijn makkelijke keuzes die mensen kunnen maken om hun gezondheid te verbeteren.”

Zo blijkt dat sommige landen nog wel wat meters te maken hebben. Zo scoort Oost-Europa het minst goed met 553 doden per 100.000 inwoners. Aan de andere kant van het spectrum staan landen in Australaziatische landen. Hier overlijden gemiddeld 122.5 doden per 100.000 inwoners. Om deze getallen in perspectief te zetten: in 1990 overleden 12.4 miljoen mensen wereldwijd aan hart- en vaatziekten. In 2022 was dit getal al opgelopen tot 19.8 miljoen mensen wereldwijd. Het onderzoek concludeert dat, met deze aantallen, hart- en vaatziekten voorlopig nog wel wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak blijven.

Er is een aantal belangrijke redenen te noemen voor deze grote groei. Ten eerste is natuurlijk de toename van de wereldbevolking te noemen. Ten tweede speelt ook de wereldwijde vergrijzing een grote rol. Ten derde zijn er vermijdbare risico’s die te maken hebben met het metabolisme, de omgeving en het (eet)gedrag. Vooral vanwege deze laatste reden is het belangrijk om gezond te eten en niet te roken. Wil je ook beginnen met goede keuzes maken? Overweeg dan eens om plantaardiger te eten. Meer informatie hierover kan je hier vinden.

Bronmateriaal

"New study reveals latest data on global burden of cardiovascular disease" - AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY
"Diet and air pollution among biggest contributors to global heart disease problem" - AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY
Afbeelding bovenaan dit artikel: No Glory's Images (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd