Groenlandse ijskap overleefde warme periode beter dan gedacht

groenland

Wetenschappers hebben ontdekt dat de Groenlandse ijskap in een vorig interglaciaal veel minder hard is afgesmolten dan altijd werd gedacht. In deze laatste warme periode verdween slechts 25 procent van de Groenlandse ijskappen.

Waar denkt u aan bij Groenland? Ook aan kou, sneeuw en ijs? Toch vindt ook hier opwarming van het klimaat plaats. De laatste jaren wordt het ene smeltrecord na het andere verbroken. Om meer te weten te komen over smeltprocessen op de Groenlandse ijskap doet een internationaal team van wetenschappers van onder meer de universiteit van Utrecht en Kopenhagen onderzoek naar het smeltproces in het vorig interglaciaal, 115.000 tot 130.000 jaar geleden. Een interglaciaal is een warmere periode tussen twee ijstijden.

Minder gesmolten
Na onderzoek blijkt dat de ijskap in deze laatste warme periode minder is gesmolten dan altijd gedacht. Door de temperatuurstijging in het vorig interglaciaal smolt in 6000 jaar tijd ongeveer 25 procent van de Groenlandse ijskappen. In die tijd lag de zeespiegel zes tot tien meter hoger dan nu. Onderzoekers vermoedden altijd dat deze hoge zeespiegel het gevolg was van het smelten van de ijskappen op Groenland. De nu vastgestelde 25 procent kan echter niet de hoge zeespiegel van toen verklaren. Mogelijk is de ijskap van Antarctica meer afgesmolten dan altijd is gedacht. Maar daar is nog geen bewijs voor gevonden.

WIST U DAT…

…een Groenlandse gletsjer vorig jaar nog een enorm ijsblok losliet?

Toekomst
De onderzoekers hopen dat hun studie ons niet alleen meer over het verleden, maar ook over de toekomst van de ijskap kan vertellen. “We zien de ijskap slinken, maar we begrijpen het samenspel tussen klimaat, ijs en zeespiegelstijging nog onvoldoende,” vertelt onderzoeker Roderik van de Wal.

Om een beeld te krijgen van het klimaat dat 115 tot 130.000 jaar geleden op aarde heerste, maakten de onderzoekers gebruik van een ijskern. Ze boorden hiervoor tot een diepte van 2500 meter. Het ijs dat ze bovenhaalden, bevatte luchtbelletjes. Door die luchtbelletjes te analyseren, konden ze meer vertellen over de samenstelling van de atmosfeer. Uit dergelijk onderzoek is eerder bijvoorbeeld al gebleken dat de invloed van de mens op de samenstelling van de atmosfeer al sinds de Romeinse tijd merkbaar is.

Bronmateriaal

"Groenlandse ijskap overleefde vorige warme periode" - UU.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Fox-Talbot (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd