Hoeveelheid fosfor in Groenlandse ijskap fluctueert