(Groene) energiecentrales putten watervoorraden op aarde uit

Inspanningen om de broeikasuitstoot in de energiesector te verminderen, kan leiden tot een grotere druk op de watervoorraden. Hoog tijd dat we daar iets aan gaan veranderen.

Hoewel we op dit moment toewerken naar het gebruik van meer duurzame energie, leidt dit niet gelijk tot verbeteringen op alle vlakken. Zo blijkt uit een nieuw onderzoek dat milieuvriendelijkere energiesystemen globale watervoorraden meer uitputten. Het onderzoek werd gepubliceerd in de Environmental Research Letters. Volgens de onderzoekers zouden we ons meer op wind- en zonne-energie moeten richten of overstappen naar meer efficiëntere koelingstechnologieën om het probleem op die manier te voorkomen.

Wist je dat…

…energie van grote zonne-energiecentrales ongeveer 100 euro per megawattuur stroom kost? Dit is 1,5 keer zoveel als de output van moderne kolencentrales kost. Zonne-energie is dus niet zo goedkoop als wij denken.

Tekort
“Er zijn mogelijkheden waardoor we de opwarming van de aarde kunnen beperken tot 2 graden Celsius. Maar helaas leiden deze mogelijkheden vaak tot niet-duurzaam gebruik van water op lange termijn,” zegt IIASA-onderzoeker Oliver Fricko, hoofdauteur van dit onderzoek.“Als de energiesector meer water gaat gebruiken, kan dit leiden tot conflicten met andere sectoren zoals de landbouw. Mogelijk resulteert dit in lokale tekorten.” De energiesector gebruikt op dit moment al zo’n 15% van het totale watergebruik op aarde. Dit kan in het jaar 2100 verzesvoudigd zijn als er niets wordt veranderd. Veel van het watergebruik komt van thermo-elektrische centrales – gecentraliseerde zonne-energiecentrales, maar ook van nucleaire, fossiele brandstof of biomassacentrales – die afhankelijk zijn van water voor koeling.

Thermische vervuiling
Het watergebruik is niet het enige probleem. Energiecentrales gebruiken namelijk ook rivier- en zeewater, dat later teruggestort wordt onder een hogere temperatuur. Dit zorgt voor een plaatselijke verandering in de watertemperatuur met alle gevolgen van dien voor het milieu. De studie voorspelt dat deze thermische vervuiling in de toekomst gaat toenemen, tenzij we maatregelen ondernemen om deze vorm van vervuiling tegen te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door middel van beschermende technologieën.

Efficiëntie
De studie benadrukt het belang om energie-efficiëntie. “De eenvoudigste manier om de druk die de energiesector legt op de watervoorraden te verminderen, is door minder energie te verbruiken en energie-efficiënter te zijn,” zegt onderzoeker Simon Parkinson. “Dit geldt vooral voor ontwikkelingslanden waar de vraag naar elektriciteit op dit moment drastisch toeneemt.”

“Onze bevindingen hebben een grote impact op hoe de energiesector klimaatverandering moet aanpakken,” zegt Keywan Riahi, directeur van het Energieprogramma po IIASA. “Zo moet er bijvoorbeeld meer rekening gehouden worden met de lokale impact van water. Uiteindelijk hebben we een gecombineerde strategie nodig, waardoor we zo efficiënt mogelijk met energie omgaan, maar die ook goed is voor het milieu.”

Bronmateriaal

"Clean energy could stress global water resources" - International Institute for Applied Systems Analysis

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd