Griekse bosbranden ook vanuit de ruimte goed zichtbaar

Met behulp van de Sentinel 2-satelliet worden de bosbranden in Griekenland – en de impact die deze hebben – ook vanuit de ruimte nauwlettend gemonitord.

Het levert tamelijk hartverscheurende beelden op van onder meer het zwaar door bosbranden getroffen Rhodos. Op de satellietbeelden is duidelijk te zien hoe de branden – begonnen in de bergen – zich een weg hebben weten te banen richting de kust.

Afbeelding: Modified Copernicus Sentinel data (2023), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO.

11.000 hectare
De foto hierboven is gisteren gemaakt en onthult niet alleen dat er nog actieve brandhaarden zijn, maar ook dat inmiddels een flink gebied is afgebrand. Afgaand op deze beelden schatten onderzoekers dat inmiddels zo’n 11.000 hectare in vlammen is opgegaan. Oftewel: een gebied twee keer groter dan ‘ons’ Nationaal Park De Hoge Veluwe (dat zo’n 5400 hectare beslaat).

Athene en Korfoe
Maar niet alleen op Rhodos eisen branden hun tol. Zo woeden er ook branden nabij Athene (te zien op de satellietfoto hieronder, gemaakt op 19 juli) en het eiland Korfoe. De branden volgen op een periode van extreme hitte, waarbij de temperaturen in veel delen van Griekenland boven de 40 graden Celsius uitkwamen.

Afbeelding: Modified Copernicus Sentinel data (2023), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO.

Klimaatverandering
Het is zeker niet ongebruikelijk dat Zuid-Europese landen zoals Griekenland met bosbranden geconfronteerd worden. Maar door klimaatverandering komen de omstandigheden waaronder deze bosbranden kunnen ontstaan en uitbreiden – denk aan: droogte en aanhoudende hitte – steeds vaker voor. En dat kan leiden tot frequentere en intensere natuurbranden, zo waarschuwden wetenschappers vorig jaar al.

Uitstoot terugdringen
Om het risico op (grote) natuurbranden in onder meer het zuiden van Europa te verkleinen, is het belangrijk dat we de onze uitstoot snel en sterk terugdringen en zo de opwarming van de aarde beperken. Op internationaal niveau wordt daar natuurlijk al jaren over gediscussieerd. Het leidde – via diverse klimaattoppen – tot grote klimaatambities die anno 2023 helaas nog altijd stevig uit de pas lopen met de realiteit. De realiteit is namelijk dat de temperatuur wereldwijd al 1,3 graden Celsius hoger ligt dan in pre-industriële tijden en de gevolgen van die opwarming op steeds meer plaatsen zichtbaar en voelbaar worden. En ondertussen stijgt onze uitstoot nog altijd.

Geen wonder dat wetenschappers en andere deskundigen naast het pleiten voor een forse terugdringing van de uitstoot inmiddels ook kijken naar klimaatadaptatie, oftewel methoden om ons aan te passen aan de nieuwe realiteit. Zo ook in Griekenland. Daar experimenteerde het Wereld Natuur Fonds vorig jaar bijvoorbeeld – met succes – op het eiland Chios met het verwijderen van droge vegetatie en gecontroleerd brand stichten. De gedachte is dat het leidt to minder dicht struikgewas en zo de rem zet op eventuele natuurbranden.

Bronmateriaal

"Rhodes wildfire forces thousands to flee" - ESA
"Wildfires rage near Athens" - ESA
Succesvolle pilot WWF met gecontroleerde natuurbranden op Chios, Griekenland - WWF
Afbeelding bovenaan dit artikel: Modified Copernicus Sentinel data (2023), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd