Nobelprijswinnaars geven Greenpeace veeg uit de pan vanwege GGO

De onderzoekers willen dat Greenpeace de fanatieke campagne tegen genetisch gemodificeerde organismen (GGO) stopt. De campagne zou levensbedreigend zijn.

In een felle brief laten zo’n 108 Nobelprijswinnaars geen spaan heel van Greenpeace en andere organisaties die zich met hand en tand tegen genetisch gemodificeerde gewassen verzetten.

Meer voedsel nodig
De brief opent met de mededeling dat de productie van voedsel tegen 2050 verdubbeld moet zijn om aan de vraag van de groeiende wereldbevolking te kunnen voldoen. “Organisaties die tegen het op moderne wijze kweken van gewassen zijn, met Greenpeace voorop, hebben dit feit herhaaldelijk ontkend en zijn tegen biotechnologische innovaties in de landbouw. Ze schetsen een vertekend beeld van de risico’s, voordelen en gevolgen en steunen de criminele vernietiging van goedgekeurde experimenten in het veld en onderzoeksprojecten,” zo schrijven de onderzoekers.

Greenpeace is natuurlijk lang niet de enige tegenstander van GGO. Maar het is wel één van de grotere tegenstanders. Bovendien loopt Greenpeace zeker in de strijd tegen gouden rijst voorop.
Greenpeace is natuurlijk lang niet de enige tegenstander van GGO. Maar het is wel één van de grotere tegenstanders. Bovendien loopt Greenpeace zeker in de strijd tegen gouden rijst voorop.
Dringend verzoek
“Wij verzoeken Greenpeace en aanhangers om de ervaringen van boeren en consumenten wereldwijd met gewassen en voedsel dat door biotechnologie is verbeterd opnieuw te bekijken en de resultaten van gezaghebbende wetenschappelijke organisaties en regelgevende instanties te erkennen en de campagne tegen genetisch gemodificeerde gewassen in het algemeen en gouden rijst in het bijzonder te stoppen.”

Gouden rijst
Greenpeace is fel tegenstander van gouden rijst, een genetisch gemodificeerd gewas dat ontwikkeld is om een vitamine A-tekort te bestrijden. “De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat 250 miljoen mensen lijden aan een vitamine A-tekort,” zo stellen de onderzoekers. Zo’n veertig procent van deze mensen met vitamine A-tekort zijn kinderen onder de vijf jaar, levend in ontwikkelingslanden. Jaarlijks eist het vitaminetekort (dat het immuunsysteem aantast – zo’n twee miljoen levens. Ook worden elk jaar zo’n 250.000 tot 500.000 kinderen door het vitaminetekort blind. Ongeveer de helft van de kinderen sterft vervolgens binnen 12 maanden nadat de blindheid is ingetreden. Aangenomen wordt dat gouden rijst jaarlijks vele levens kan redden, met name in armere delen van de wereld.

Veiligheid
Eén van de argumenten die Greenpeace tegen het kweken en nuttigen van GGO’s aanvoert, betreft de veiligheid van de gewassen. Onzin, zo stellen de onderzoekers in hun brief. “Wetenschappelijke en regelgevende instanties wereldwijd hebben herhaaldelijk en consistent aangetoond dat gewassen en voedsel verbeterd door biotechnologie net zo veilig of zelfs veiliger zijn dan gewassen die op andere manieren tot stand zijn gekomen. Er is nog nooit één bevestigde situatie geweest waarin de gezondheid van mensen of dieren door het nuttigen van deze gewassen negatief werd beïnvloed.” Ook over de impact die GGO’s op het milieu hebben, hoeven we niet wakker te liggen. Sterker nog: volgens de onderzoekers zijn de gewassen “een zegen voor de wereldwijde biodiversiteit”.

“We roepen Greenpeace op om te stoppen met de campagne tegen gouden rijst in het bijzonder en andere gewassen en voedsel verbeterd door biotechnologie,” zo schrijven de onderzoekers. “We roepen de overheden van deze wereld op om de campagne van Greenpeace tegen gouden rijst in het bijzonder en gewassen en voedsel verbeterd door biotechnologie in het algemeen te verwerpen en alles te doen wat in hun macht ligt om de acties van Greenpeace tegen te gaan en ervoor te zorgen dat boeren versneld toegang krijgen tot alle gereedschappen die de moderne biologie biedt, in het bijzonder zaden die verbeterd zijn door biotechnologie. Tegenstand gebaseerd op emoties en dogma’s die tegengesproken worden door data moeten een halt worden toegeroepen. Hoeveel arme mensen in de wereld moeten nog sterven alvorens we dit zien als een ‘misdaad tegen de mensheid’?”

Update
Greenpeace heeft inmiddels op de brief gereageerd. “Beschuldigingen dat iemand de genetisch aangepaste gouden rijst tegenhoudt, kloppen niet,” zo stelt Wilhelmina Pelegrina namens Greenpeace. “Gouden rijst is geen oplossing gebleken en is momenteel – na meer dan 20 jaar onderzoek – niet te koop. En het International Rice Research Institute heeft toegegeven dat niet bewezen is dat het (de gouden rijst, red.) een vitamine A-tekort oplost. Dus om duidelijk te zijn, hebben we het hier over iets wat niet bestaat. Bedrijven ‘overhypen’ de gouden rijst om zo de weg vrij te maken voor wereldwijde goedkeuring van andere, meer winstgevende genetisch aangepaste gewassen. Dit kostbare experiment heeft de afgelopen 20 jaar geen resultaten opgeleverd en de aandacht afgeleid van methoden die reeds werken.” Ondervoeding kan volgens Greenpeace maar op één manier worden opgelost. “De enige gegarandeerde oplossing voor ondervoeding is een gevarieerd, gezond dieet. Mensen voorzien van echt voedsel dat voortkomt uit ecologische landbouw is niet alleen de oplossing voor ondervoeding, maar ook een op te schalen oplossing die ons helpt om ons aan klimaatverandering aan te passen.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd