Graf uit IJzertijd ontdekt in Alkmaar

Archeologen hebben nabij de Paardenmarkt in het centrum van Alkmaar een graf uit de IJzertijd gevonden. In het graf lag een persoon in gehurkte positie begraven. Dat was gewoonte in die tijd. Het graf stamt uit de periode tussen 700 voor Christus en het begin van de jaartelling. De opgravingen in Alkmaar hebben al heel wat mooie vondsten opgeleverd.

Op het graf lag een laag stuifzand dat eerder ook al in Alkmaar werd aangetroffen. Het zand stamt uit dezelfde periode als het graf.

Eind juli ontdekten wetenschappers in Alkmaar ook al een massagraf. In het graf lagen vijftien slachtoffers van het Beleg van Alkmaar dat in 1573 plaatsvond. Ook stuitten de archeologen op de restanten van een klooster met daarbij nog eens honderden graven.

De opgravingen vinden plaats, omdat de gemeente van Alkmaar het plein wil opknappen. Ondertussen loopt het wetenschappelijk onderzoek op zijn einde; de opgravingen worden waarschijnlijk tegen het eind van volgende week voltooid.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd