Graf vol schatten uit de Bronstijd ontdekt op Cyprus

De vondst suggereert dat ergens op Cyprus de resten van een steenrijke stad uit diezelfde tijd nog op ontdekking wachten.

Radaronderzoek bracht de wetenschappers op het spoor van het graf. Radarbeelden onthulden namelijk honderd putten in een gebied op Cyprus. Een aantal van deze putten bleek in het verleden te zijn gebruikt om water te putten of offers te brengen. Maar één put bleek een graf te zijn.

Familiegraf
“Putten hebben doorgaans een diameter van een meter,” vertelt onderzoeker Peter Fischer. “Maar deze structuur was vier bij drie meter groot. Het graf lijkt een familiegraf te zijn geweest voor acht kinderen die tussen de vijf en tien jaar oud waren en negen volwassenen van wie de oudste ongeveer 40 jaar oud was. De levensverwachting lag in die tijd veel lager dan vandaag de dag.”

Op één van de vaten staat een vrouw in een prachtige jurk afgebeeld. Afbeelding: Peter Fischer.
Op één van de vaten staat een vrouw in een prachtige jurk afgebeeld. Afbeelding: Peter Fischer.
Vaten
Het graf en bijbehorende offerput bleek heel veel objecten te bevatten. Zo troffen de archeologen meer dan 140 nog complete aardewerken vazen aan. De meeste vazen waren rijkversierd. Zo stond op één van de vazen een afbeelding van mensen die in een rijtuig zaten dat door twee paarden werd voortgetrokken. Een andere afbeelding liet een vrouw in een prachtige jurk zien. Weer andere vazen waren voorzien van religieuze symbolen en afbeeldingen van dieren. Veel van de vaten waren geïmporteerd, zo stellen de onderzoeker en afkomstig van Griekenland, Kreta en wat nu Turkije is.

Egypte
Ook zijn er spullen uit Egypte teruggevonden. Waaronder een scarabee waarop verwezen wordt naar farao Thoetmosis III. Deze farao regeerde tussen 1479 en 1425 voor Christus en wordt als een zeer machtige farao gezien. Onder zijn macht bereikte het Egyptische rijk zijn maximale omvang. De invloed van de farao reikte tot in Syrië en delen van Mesopotamië (wat nu Irak is).

De uit Egypte afkomstige objecten. Afbeelding: Peter Fischer.
De uit Egypte afkomstige objecten. Afbeelding: Peter Fischer.

Gouden oorbellen
In het graf werden verder gouden oorbellen, gouden kralen en een gouden diadeem teruggevonden. Ook zijn er edelstenen in het graf aangetroffen.

Twee paar gouden oorbellen. Afbeelding: Peter Fischer.
Twee paar gouden oorbellen. Afbeelding: Peter Fischer.

De onderzoekers schatten dat het graf stamt uit 1400 tot 1500 voor Christus. En dat maakt de vondst raadselachtig. Tot op heden is namelijk alleen het graf aangetroffen en nog niet de bijbehorende stad uit die periode. “het moet een rijke stad zijn geweest, afgaand op het graf dat we gevonden hebben,” stelt Fischer. “Waarschijnlijk bevindt de stad zich dicht bij het graf in een gebied dat nog niet onderzocht is.” In het voorjaar van 2017 gaan de opgravingen in dit gebied verder.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd