Goede vrienden hebben deels dezelfde genen

vrienden

Mensen zijn sterk geneigd om vrienden te kiezen die genetisch gezien op ze lijken. Sterker nog: gemiddeld blijkt een goede vriend de genetische equivalent te zijn van je achter-achter-achterneef. Dat concluderen onderzoekers.

Dat schrijven onderzoekers van Yale University in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences. Ze baseren zich op een onderzoek onder bijna 2000 mensen, waarbij ze de genen van een paar vrienden elke keer naast een paar legde dat bestond uit twee mensen die elkaar niet kenden (geen enkel paar bestond uit mensen die aan elkaar verwant waren).

Genvarianten
De onderzoekers ontdekten dat vrienden ongeveer één procent van hun genvarianten gemeen hadden. De wetenschappers stelden ook vast om welke genvarianten het dan ging. Zo bleken vrienden vooral overeenkomsten te vertonen als het ging om genvarianten die een rol spelen in het reukvermogen van mensen. Vrienden bleken opvallend minder vaak genvarianten te delen die verband hielden met immuniteit tegen specifieke ziekten.

Voordelig
De onderzoekers denken de resultaten wel te kunnen verklaren. Zo kan het voor vrienden voordelig zijn als ze allemaal van dezelfde geuren houden. Ook kan het voordelig zijn als ze zich door hun genen beschermd weten tegen verschillende ziektes. De onderzoekers noemen vrienden op basis van hun onderzoek dan ook ‘functionele familie’. “We vormen banden met mensen die niet alleen oppervlakkig gezien op ons lijken, maar ook op een diep genetisch niveau iets met ons gemeen hebben,” concludeert onderzoeker Nicholas Christakis. “Ze zijn als familie, alleen zijn ze dat ook weer niet.”

Wat ook bijzonder interessant is, is dat de genen die vrienden delen tevens de grootste evolutionaire activiteit kennen. Dat betekent wellicht dat vriendschappen een rol spelen in de snelheid van de menselijke evolutie. “De fitness van veel genen hangt mogelijk af van het feit of vergelijkbare genen duidelijk te vinden zijn bij de mensen waar we bevriend mee raken. Mijn genetische fitness hangt af van mijn eigen genen en de genen van mijn vrienden.”

Bronmateriaal

"Family ties may extend to our friends, study finds" - Yale.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Philippe Put (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd