Goede studieresultaten nodig? Ga naar de kroeg!

Studenten worden anno 2011 aangemoedigd om alle beschikbare tijd in hun studie te steken. Geen bijbaantje nemen, maar geld lenen om volledig te storten op een studie. Zo voorkomen studenten studievertraing. Toch blijkt dit niet helemaal zo te zijn. Een goede motivatie en een groot sociaal netwerk zijn veel effectiever, zo ontdekte onderzoekster Lilian Eggens.

Zo blijkt een relatief groot sociaal netwerk een positieve invloed te hebben op de studieresultaten. “Je zou kunnen denken dat het onderhouden van al die contacten tijd en energie kost, die dus niet besteed kan worden aan het studeren. In de praktijk blijkt de grootte van het netwerk echter juist een positief effect te hebben”, zo beweert Eggens. “Hoe groter het netwerk, hoe kleiner de kans op studievertraging. Het netwerk fungeert waarschijnlijk als vangnet, kruiwagen en als buffer tegen de negatieve gevolgen van stress.”

Geen ouderen
Een tip voor studenten: ga naar de kroeg, discotheek, op vakantie of winkelen en neem zoveel mogelijk vrienden mee. Maar let op, zorg dat er geen vrienden meegaan die ouder zijn dan dertig jaar. Eggens: “Het positieve effect gaat niet op bij studenten met een relatief oud netwerk. Dat wil zeggen, een netwerk waarvan de leden in het netwerk gemiddeld ouder zijn. Waarschijnlijk is dat omdat de verschillende leden van het netwerk in een andere levensfase zitten. Dat kan rolconflicten opleveren die van invloed zijn op het studiegedrag.”

Prestatiemotivatie
Overigens zijn er nog meer factoren van belang. Zo heeft de prestatiemotivatie van studenten een belangrijke invloed op het studieresultaat. Gemotiveerde studenten halen hogere cijfers en lopen minder studievertraging op. Het onderhouden van een druk sociaal leven lijkt dus niet ten koste te gaan van de studieprestaties. “Sterker nog, ik denk dat studenten die er veel naast doen beter belastbaar zijn”, zo meldt Eggens.

WIST U DAT…

Emotionele toestand
Het maakt overigens ook uit of een student emotioneel stabiel of emotioneel instabiel is. Emotioneel instabiele studenten zijn doorgaans gemotiveerder dan emotioneel stabiele studenten. Dit heeft wellicht met drempelvrees te maken. “Ze zijn onzeker en nerveus over hun prestaties en compenseren dit door hard te werken en zich extra in te zetten om goed te presteren”, legt Eggens uit. “Hun prestatiemotivatie is dus groter.”

Bronmateriaal

Rijksuniversiteit Groningen

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd